---------------------------- ---------------------------------- -----------------------------------

تحلیل تست فلوک

در مقاله قبلی به معرفی پارامتر های تست فلوک پرداختیم و با این موارد آشنا شدیم. در این مقاله به بررسی جز به جز گزارش تست فلوک و تحلیل تست فلوک می‌پردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید تا گزارش تست فلوک را خودتان تحلیل کنید.

تحلیل تست فلوک - گزارش تست فلوک

باکس اول پارامتر های تست فلوک در تحلیل تست فلوک:

cable ID

این مورد یک شناسه است که کارشناس تست فلوک برای نامیدن یا شناسایی کابل تعیین می‌کند. از روی این مورد می‌توان فهمید که تست برای کدام کابل شبکه می‌باشد.

Date/Time

این مورد بیانگر تاریخ و زمان انجام تست فلوک کابل شبکه می‌باشد.

Headroom

این مورد برای بیان کیفیت کلی کابل شبکه می‌باشد. هدروم کابل شبکه فاصله بین محدوده استاندارد و نتیجه حاصل از تست می‌باشد که بر حسب دسی بل است. هر چه عدد بدست آمده در تست از محدوده استاندارد بالاتر باشد بیانگر بهتر بودن لینک است.

به زبان ساده هدروم بالاتر یعنی کابل بهتر!

Test Limit

مبنای مقایسه پارامترهای کابل را با محدوده مجاز تعیین می‌نماید.

Cable Type

نوع کابل می‌باشد که باید به صورت دستی توسط کارشناس تست فلوک وارد شود: UTP, FTP, SFTP

Calibration Date

تاریخی که دستگاه تست فلوک کالیبره شده است را نشان می‌دهد.

Operator

این مورد نمایش دهنده کارشناس تست فلوک می‌باشد.

Software Version

نسخه نرم افزار دستگاه تست فلوک

Limit Version

محدوده نسخه

بیشتر بخوانید : انواع پارامترهای تست فلوک

NVP (Nominal Velocity of Propagation)

این مورد نمایش دهنده‌ی نسبت سرعت انتشار سیگنال در کابل به سرعت انتشار نور می‌باشد که به صورت درصدی یا صدم درصدی نشان داده می‌شود. کابل شبکه های استاندارد بین 60 تا 90 درصد هستند. در شکل بالا 68.2 درصد نمایش داده شده است.

Model

بیانگر مدل دستگاه فلوک که با آن تست فلوک کابل شبکه انجام شده است.

Main S/N

شماره سریال دستگاه اصلی تست فلوک که در قسمت تنظیمات دستگاه نیز قابل مشاهده است.

Remote S/N

شماره سریال دستگاه ریموت که به سر دیگر کابل وصل می‌شود.

Main Adapter

مدل آداپتور سمت دستگاه اصلی

Remote Adapter

مدل آداپتور سمت دستگاه فرعی

نکته: تست ها بر اساس تست فلوک چنل و تست فلوک پرمننت می‌باشد که بر اساس نوع تست یک سر آداپتور به کابل و سر دیگر به دستگاه تست فلوک متصل می‌شود.

باکس دوم پارامتر های تست فلوک در گزارش تست فلوک:

Length

این مورد بیانگر طول کابل شبکه می‌باشد. این طول باید بر حسب فوت 295 و بر حسب متر حدود 90 متر باشد. در گزارش بر حسب هر زوج سیم این مقدار نوشته می‌شود؛ در شکل بالا طول زوج ۷ و ۸ را اندازه گیری کرده و مقدار ۲۸۷ رانشان می‌دهد.

باید توجه داشته باشید که اگر طول کابل شما بیشتر از 90 الی 95 متر باشد، مورد تایید فلوک نخواهد بود و حتی اگر کابل هیچ مشکلی نداشته باشد تست پاس نخواهد شد. همچنین توجه داشته باشید دستگاه قابلیت تنظیم نمایش متر به جای فوت را دارد.

Propagation Delay

این مورد نشان دهنده مدت زمانی است که یک سیگنال نیاز دارد تا از سر یک سیم به انتهای آن منتقل شود و بر اساس نانو ثانیه نمایش داده می‌شود.

در شکل بالا مقدار Prop. Delay مقدار 176 نانو ثانیه است.

Delay Skew

این مورد نمایش دهنده میزان اختلاف زمان انتشار سیگنال در سریع ترین زوج سیم با کندترین زوج سیم است.

گاهی اوقات شرکت سازنده در ساخت زوج سیم ها از موارد مختلفی استفاده می‌کند که باعث می‌شود خلوص زوج سیم ها یکسان نباشد، پس این مورد در گزارش تست فلوک ضروری می‌باشد. این تست در شبکه هایی که می‌خواهند استاندارد گیگابیت اترنت را اجرا کنند از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که در این شبکه ها از هر ۴ زوج سیم برای ارسال دیتا استفاده می‌شود .

نکته: مقدار این پارامتر از 50 نانو ثانیه در هر 100 متر کابل نباید بیشتر باشد. در شکل بالا این مقدار 10 نانو ثانیه است.

 Resistance

این مورد میزان مقاوت کابل را نشان می‌دهد که در ارتباط مستقیم با طول کابل است. هدف از بررسی این پارامتر این است که اطمینان پیدا کنیم که در کابل مقاوت بیش از حد بر اساس اتصالات اشتباه اتفاق نیافتد. در این پارامتر هرچه مس بیشتر عدد کمتر و هر چه عدد بیشتر مس کابل کمتر است و مقاومت بیشتر می‌شود.

در این تست Resistance مقدار 4.9 می‌باشد.

Insertion Lost

این مورد بیان مقدار انرژی کابل می‌باشد که هر چه طول کابل بیشتر شود از آن کاسته می‌شود.

این پارامتر میزان کاهش انرژی در سمت گیرنده را بررسی می‌کند.

در گزارش تست فلوک فوق مقدار Insertion lost برابر 28.1 می‌باشد.

بیشتر بخوانید : انواع تست فلوک

انواع پارامترهای تست فلوک - تحلیل تست فلوک - تست فلوک کابل شبکه - ویرا شبکه کاسپینباکس سوم پارامتر های تست فلوک در گزارش تست فلوک:

در این قسمت سه ستون داریم؛ ستون اول نشان دهنده پارامتر های مورد اندازه گیری که در مقابل هر کدام بدترین میزان مجاز با دو مقدار برای Main و SR و سپس خط بدترین مقدار اندازه گیری شده روی کابل تحت تست اینبار هم برای Main و SR آورده شده است را نمایش می‌دهد.

در این جا Main برابر با دستگاه اصلی و SR برابر با سر دیگر کابل در قسمت ریموت می‌باشد.

Worst Pair

شماره سیم ها در بدترین زوج را نشان می‌دهد.

Next

در کابل های شبکه بزرگترین عامل نویز شود نشتی ناشی از زوج ها بر روی یکدیگر می‌باشد. در گزارش بالا نشتی بین دو زوج 36 و 45 در دو سمت و برای میزان مجاز و اندازه گیری شده نمایش داده شده است.

باید توجه داشته باشید که برای اتصال کیستون به دو سر کابل باید مقداری کابل لخت شود در طی این کار نباید تای زوج ها باز شود و بین آنها بیافتد.

اگر سیگنال در سمت فرستنده اندازه گیری شود این پارامتر Next نامیده می‌شود و اگر در سمت گیرنده سیگنال دریافت شود به آن FEXT گفته می‌شود.

PS Next

این مقدار بعد از محاسبات جمع Next  4 زوج سیم بدست می‌آید.

در ادامه تحلیل تست فلوک، پارامتر های بعدی همگی بر اساس محاسباتی بر مبنای Next می‌باشد.

باکس چهارم پارامتر های تست فلوک در تحلیل تست فلوک:

Return loss

این پارامتر بیانگر قدرت انعکاس سیگنال است. در حالت ایده آل نباید در کابل سیگنالی منعکس شود، اما اگر به مانعی برخورد کند انعکاس رخ می‌دهد.

این پارامتر نمایش دهنده ی میزان سیگنال برگشتی به سمت فرستنده می‌باشد که از اختلاف امپدانس کابل یا کانکتور نیز به وجود می‌آید. در صورت کشیدگی کابل یا مشکلات اتصالات دو سر کابل این مورد پاس نمی‌شود.

باکس پنجم پارامتر های تست فلوک در گزارش تست فلوک:

این بخش نمایشگر طول کابل می‌باشد.

بیشتر بخوانید : انواع کابل شبکه لگراند

باکس ششم پارامتر های تست فلوک در گزارش تست فلوک:

Wire Map

این پارامتر نشان دهنده سالم بودن زوج سیم ها و تجهیزات پسیو مانند سوکت، پچ پنل و کیستون ها می‌باشد. نقشه سیم بندی کابل در این بخش به صورت تصویری نمایش داده شده است. قطع بودن سیم ها یا اتصال کوتاه شدن آنها در این تصویر نمایش داده می‌شود.

باکس هفتم پارامتر های تست فلوک در تحلیل تست فلوک:

 Insertion Loss Graph

در این نمودار مقادیر اندازه گیری شده کابل باید پایین خط قرمز که نشانگر بدترین وضعیت یا به عبارت دیگر استاندارد است قرار گیرد. اگر این اتفاق بیافتد کابل در وضعیت مطلوب قرار دارد.

باکس هشتم پارامتر های تست فلوک در گزارش تست فلوک:

Next Graph

این یکی از شلوغ ترین نمودارهاست که شامل ۶ نمودار برای اندازه گیری تداخل هر زوج کابل با کابل های دیگر است. همه گراف ها باید بالای خط قرمز باشند.

 RL Graph

حاصل ۴ گراف مربوط به ۴ زوج کابل است و مربوط به Return Loss می‌باشد که قبل تر توضیح داده شد. این نمودار نیز مانند نمودار Next باید بالای خط قرمز باشد و هر قدر فاصله اش بیشتر باشد بهتر است.

جهت انجام تست فلوک پرمننت، تست فلوک چنل و انجام تست فوک در تمامی نقاط ایران با شماره های ما در تماس باشید.

ویرا شبکه کاسپین با داشتن دستگاه های کالیبره به همراه متخصصان تست فلوک اماده انجام کلیه تست ها می‌باشد.

پست های مرتبط

فیبر نوری چیست و انواع فیبر نوری Fiber Optic

فیبر نوری چیست و انواع فیبر نوری Fiber Optic

راهنمای خرید سوئیچ | یک سوئیچ خوب چه ویژگی‌ هایی دارد | سوئیچ 24 پورت سیسکو

یک سوئیچ خوب چه ویژگی‌ هایی دارد – راهنمای خرید سوئیچ

مزایا و معایب شبکه محلی (LAN) چیست؟

آشنایی با علائم اختصاری در Part Number های تجهیزات میکروتیک

آشنایی با علائم اختصاری در Part Number های تجهیزات میکروتیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست