طراحی و پیاده سازی مراکز داده

- طراحی و پیاده ­سازی مراکز داده امن (Secure Data Center)
 

 

-  طراحی، پیاده­سازی و استاندارد سازی اتاق­ های سرور
 

                   

-  طراحی و اجرای الگوریتم­ های پشتیبان ­گیری،Load Balancing - Redundancy


-  ایمن سازی و ارائه ملاحظات پدافند غیرعامل و امنیت اطلاعات در خصوص مراکز داده
 


-  طراحی و پیاده­ سازی Could Site ، Hot Site و Backup Site


-  طراحی و پیاده­ سازی زیرساخت مراکز داده (Physical Layer) شامل:

 

·     سیستم اعلان و اطفاء حریق

·     سیستم کنترل دسترسی

·     سیستم نظارت تصویری

·     سیستم روشنایی

·     سقف و کف کاذب

·     دیوار پوش

·     و..