انواع کابل های فیبر نوریFiber Obtic

انواع کابل های فیبر نوریFiber Obticانواع کابل های فیبر نوری (Fiber Obtic)

فیبر نوری در ایران
دیگر مقاله های جامع در باره کابل فیبر نوری و مشخصات ان

کابل فیبر نوری Optical fiber cable

تفاوت کانکتورهای فیبر نوری PCو UPC وAPC نحوه کارکرد انها

اتلاف کابل فیبر نوری و نکات ضروری در بهبود عملکرد فیبر نوری

تجهیزات فیبرنوری

تکنولوژی GPON

میکروداکت چیست ؟

پچ کورد فیبرنوری و انواع ان

فیوژن فیبر نوری چیست ؟

کابل های فیبر نوری به شش گروه تقسیم می شوند :

 

1- کابلهای نوری خاکی که دو نوع هستند :

الف-کابل نوری ژله فیلد خاکی (obfc)

عموما در شبکه های زیر ساخت و بین شهری در مسافت های طولانی مورد استفاده قرار می گیرد و مستقیما داخل خاک دفن می گردد بنابراین نیازی به کانال کشی و بستر سازی ندارد.ژله به کار رفته در این کابل فیبر ، ماده چسبناکی است که مانع نفوذ آب و رطوبت می شود.

این کابل دارای یک محافظ نور استیل دندانه اره ای (کروگیت) می باشد.

 

12x6

N8x6

N4x6

N2x6

N2x4

N1x4

پارامتر

12

8

4

2

2

1

تعداد تیوب

0

0

2

4

4

5

تعداد فیلر

72

48

24

12

8

4

تعداد تار نوری

3

5/2

5/2

5/2

5/2

5/2

قطر عنصر مقاوم (mm)

3100

2600

2400

2400

2400

2500

بدون عنصر کشش میانی

نیروی کشش مجاز (N)

4400

3800

3600

3600

3600

3600

با عنصر کشش میانی

22

19

17

17

17

17

قطر تقریبی نهایی (mm)

420

315

260

260

260

260

وزن تقریبی (kg/km)

 

ب- کابل نوری خشک خاکی (obuc)

دارای ساختار متفاوت و بدون ژله می باشد. لذا برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت استفاده می شود . این نوار جاذب در مجاورت با رطوبت مواد ژله ای از خود ترشح می کند .

 

این نوع کابل دارای کاربرد ساختار مشابه (OBFC) میباشد با این تفاوت که بجای ژله از نخ و نوار جاذب رطوبت استفاده می شود.

این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندانه اره ای (کروگیت) میباشد.

12x6

N8x6

N4x6

N2x6

N2x4

N1x4

پارامتر

12

8

4

2

2

1

تعداد تیوب

0

0

2

4

4

5

تعداد فیلر

72

48

24

12

8

4

تعداد تار نوری

3

5/2

5/2

5/2

5/2

5/2

قطر عنصر مقاوم (mm)

3100

2600

2400

2400

2400

2500

بدون عنصر کشش میانی

نیروی کشش مجازی (N)

4400

3800

3600

3600

3600

3600

با عنصر کشش میانی

22

19

17

17

17

17

قطر تقریبی نهایی (mm)

420

315

260

260

260

260

وزن تقریبی (kg/km)

 

2- کابلهای کانالی - که خود به دو نوع تقسیم می شوند :

الف- کابل نوری ژله فیلد کانالی (ocfc) ، که عموما در شبکه های درون شهری و بین مراکز مخابراتی استفاده می شود.
 

12x6

N8x6

N4x6

N2x6

پارامتر

12

8

2

2

تعداد تیوب

0

0

4

4

تعداد فیلر

72

48

24

12

تعداد تار نوری

3

5/2

5/2

5/2

قطر عنصر مقاوم (mm)

2800

2200

2100

2100

بدون عنصر کشش میانی

نیروی کشش مجاز (N)

4100

3500

3300

3300

با عنصر کشش میانی

21

18

16

16

قطر تقریبی نهایی (mm)

355

260

210

210

وزن تقریبی (kg/km)


ب- کابل نوری خشک کانالی (ocuc)

 

این  کابل فیبر نوری دارای ساختار متفاوت و بدون ژله یا خشک می باشد. برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت از نوار جاذب رطوبت استفاده می شود.

 

24x12

N12x12

N12x6

N8x6

N4x6

N2x6

پارامتر

24

12

12

8

2

2

تعداد تیوب

0

0

0

0

4

4

تعداد فیلر

288

144

72

48

24

12

تعداد تار نوری

4

4

3

5/2

2

5/2

قطر عنصر مقاوم (mm)

2700

3100

3200

2700

2600

2600

با عنصر کشش میانی

نیروی کشش مجاز (N)

23

20

18

5/14

13

13

قطر تقریبی نهایی (mm)

345

265

210

140

110

106

وزن تقریبی (kg/km)

 

 

3- کابل های نوری هوایی مهاردار - که باز به سه نوع تقسیم می شوند :

 

الف- کابل نوری مهاردار ژله فیلد (ossc)
 

این نوع کابل در مناطق روستایی و مخابرات مورد استفاده قرار می گیرد.

سیم مهار بکار رفته شامل 7 رشته فولاد گالوانیزه می باشد که بهم تابیده شده و بصورت موازی با هسته کابل قرار می گیرد و بنابر این سطح مقطع این کابل به شکل 8 می باشد.

 

4x6

N2x6

N1x6

N(2x6)+(1x4)

N2x4

N1x4

پارامتر

4

2

1

3

2

1

تعداد تیوب

2

4

5

3

4

5

تعداد فیلر

24

12

6

16

8

4

تعداد تار نوری

5/2

قطر عنصر مقاوم (mm)

6100 تا 10000

نیروی کشش مجاز (N)

12 (پهنای کابل)

قطر تقریبی نهایی (mm)

180

وزن تقریبی (kg/km)

 

 

ب- کابل نوری مهاردار هوایی خشک (ossc-dry/s.g) .

برای حفاظت از کابل نوری مهاردار هوایی در مناطقی که احتمال نفوذ آب در ساختمان کابل وجود داشته باشد، می توان در ساختار کابل از نخ و نوار جاذب رطوبت استفاده کرد.

این کابل فیبر بدون ژله و نسبت به کابلهای ژله فیلد سبک تر می باشد.

 

N2x6

N1x6

N2x4

N1x4

پارامتر

2

1

2

1

تعداد تیوب

4

5

4

5

تعداد فیلر

12

6

8

4

تعداد تار نوری

5/2

قطر عنصر مقاوم (mm)

6100 تا 10000

نیروی کشش مجاز (N)

12

قطر نهایی (mm)

170

وزن (kg/km)

 

 

ج- کابل نوری مهادار هوایی با زره (ossc – armord)
که در مناطقی که احتمال تیر اندازی توسط شکارچیان وجود دارد تعبیه می شود و برای حفاظت ، در ساختار کابل از نوار فولادی روکش پلیمری (کروگیت) به صورت دندان اره ای استفاده می شود.

 

N2x6

N1x6

N2x4

N1x4

پارامتر

2

1

2

1

تعداد تیوب

4

5

4

5

تعداد فیلر

12

6

8

4

تعداد تار نوری

5/2

قطر عنصر مقاوم (mm)

10000 تا 16000

نیروی کشش مجاز (N)

16

قطر نهایی (mm)

310

وزن (kg/km)

 

4- کابل adss با روکش مقاوم ضد ترک :

این نوع کابل، بدون ژله یا خشک است که برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت از نوار جاذب رطوبت استفاده می شود . از این کابل در مجاورت کابلهای فشار قوی استفاده می گردد و دارای روکش مقاوم ضد ترک (anti track) است. نیروی کشش کابل زیاد بوده که البته متناسب با شرایط جوی و نحوه کاربرد، این نیرو، تنظیم و طراحی می گردد.
 

N4x6

N4x6

N4x4

N2x6

N2x4

پارامتر

8

4

4

2

2

تعداد تیوب

0

2

2

4

4

تعداد فیلر

48

24

16

12

8

تعداد تار نوری

5/2

5/2

5/2

5/2

5/2

قطر عنصر مقاوم (mm)

4100

4000

4000

4000

4000

با عنصر کشش میانی

نیروی کشش مجاز (N)

5/14

13

13

13

13

قطر تقریبی نهایی (mm)

140

110

107

107

105

وزن تقریبی (kg/km)

 

5- کابل های indoor

این نوع کابل دارای انعطاف پذیری بالا می باشد. در مسیرهای پرپیچ و خم کاربرد دارد. فیبرهای نوری به صورت روکش tight است که میزان تحمل کشش بر اساس نیاز می تواند محاسبه و تولید شود.

کابل فیبر نوری Indoor مناسب محیط های داخلی طراحی شده و از ظرافت بیشتری نسبت به کابل های محیط بیرونی برخوردار هستند. این کابل ها در دو نوع مالتی مود و سینگل مود ارائه میشوند.

انواع کابل های محیط داخلی شامل:

  • تاید بافر
  • ریبون
  • اینتر کانتکت
  • دراپ
  • توزیعی
  • باکس ریل

6- کابل نوری با تیوپ مرکزی(ofc – central tube) :

که عموما داخل ساختمانها از آن استفاده می شود. در این نوع کابل فیبرها درون یک تیوپ در مرکز کابل قرار می گیرند.

پارامتر

1x2 - 1x12

تعداد تیوب

1

تعداد تار نوری

12-2

نیروی کششی میانی (N)

1600-700

قطر تقریبی نهایی (mm)

7-8

وزن (Kg/Km)

45-40

در ایران به علت تمیز بودن کار برای شبکه های بین شهری کابلهای نوری خشک و بدون ژله برای مخابرات استفاده می شود . بنابراین در این شبک�� ها بیشتر از کابل نوری خشک خاکی استفاده می شود.

این کابلها عایق رطوبتند و مستقیما در بستر خاک قرار می گیرند.

این کابلها در کارخانجات داخلی ایران تولید می شوند. در واقع ایران از نظر تولید کابل مورد نیاز داخل به خود کفایی رسیده است ، حتی بیش از ظرفیت نیاز کابل تولید می شود که به کشورهای هم جوار نظیر عراق ، تاجیکستان ، افغانستان و عربستان نیز صادر می شود. اما بعضی از مواد اولیه مانند فیبر ، نوار خشک و ژله از کشورهایی نظیر ژاپن و کره وارد می شود که اگر کشور قابلیت تولید آنها را داشته باشد از هزینه آن به مقدار زیادی کاسته می شود.

عمر مفید کابلها 30 سال در نظر گرفته شده است که بعد از این مدت عملیات تعویض کابل (کابل برگردان) صورت می گیرد
همچنین در خصوص 
تفسيم بندی شبکه ها و انواع توپولوژی ها اینجا کلیک کنید