انواع رک شبکه ایستاده ماهان سیستم

نام انواع رک شبکه ایستاده
برند / مدل ماهان
گارانتی یک ساله
وضعیت موجود
قیمت تماس بگیرید 
دسته:

توضیحات

لیست زیر موجودی و مشخصات انواع رک شبکه ایستاده ماهان سیستم می باشد :

مشخصات رک ایستاده ماهان 12 یونیت عمق 80

1. رک به همراه دو عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی آسان به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری شده

9. محل های پیش بینی شده جهت اتصال سیم ارت در کلیه نقاط رک

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها و آداپتورهای نصب تجهیزات به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×648(عمق×عرض×ارتفاع)

 

مشخصات رک ایستاده ماهان 14 یونیت عمق 80

1. رک به همراه دو عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×737(عمق×عرض×ارتفاع)

خرید انواع رک شبکه ایستاده ماهان سیستم از ویرا شبکه کاسپین

مشخصات رک ایستاده ماهان 18 یونیت عمق 80

1. رک به همراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×915(عمق×عرض×ارتفاع)

 

مشخصات رک ایستاده ماهان 20 یونیت عمق 60

1. رک بهمراه دو عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 600×600×1004(عمق×عرض×ارتفاع)

خرید انواع رک شبکه ایستاده ماهان سیستم از ویرا شبکه کاسپین

مشخصات رک ایستاده ماهان 22 یونیت عمق 80

1. رک بهمراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×1093(عمق×عرض×ارتفاع)

 

مشخصات رک ایستاده ماهان 27 یونیت عمق 60 ، 80 و 100

1. رک عمق 60 بهمراه دو عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. رک عمق 80 و 100 بهمراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

3. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

4. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

5. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

6. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

7. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

8. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

9. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

10. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

11. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

12. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 600×600×1315(عمق×عرض×ارتفاع)

13. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×1315(عمق×عرض×ارتفاع)

14. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×600×1315(عمق×عرض×ارتفاع)

خرید انواع رک شبکه ایستاده ماهان سیستم از ویرا شبکه کاسپین

مشخصات رک ایستاده ماهان 37 یونیت عمق 80 و 100

1. رک به همراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×1760(عمق×عرض×ارتفاع)

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×600×1760(عمق×عرض×ارتفاع)

 

مشخصات رک ایستاده ماهان 40 یونیت عمق 100 عرض 60

1. رک بهمراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×600×1893 (عمق×عرض×ارتفاع)

خرید انواع رک شبکه ایستاده ماهان سیستم از ویرا شبکه کاسپین

مشخصات رک ایستاده ماهان 40 یونیت عمق 100 عرض 80

1. رک به همراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو  و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

5. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

6. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

7. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

8. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

9. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×800×1893 (عمق×عرض×ارتفاع)

 

مشخصات رک ایستاده ماهان 42 یونیت عمق 60 ، 80 و 100

1. رک عمق 60 به همراه دو عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. رک عمق 80 و 100 به همراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

3. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

4. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

5. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

6. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

7. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

8. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

9. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

10. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

11. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

12. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 600×600×1982 (عمق×عرض×ارتفاع)

13. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×1982 (عمق×عرض×ارتفاع)

14. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×600×1982 (عمق×عرض×ارتفاع)

 

مشخصات رک ایستاده ماهان 42 یونیت عمق 100 عرض 80

1. رک به همراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو  و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

5. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

6. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

7. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

8. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

9. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×800×1982 (عمق×عرض×ارتفاع)

 

مشخصات رک ایستاده ماهان 44 یونیت عمق 80 و 100

1. رک بهمراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×2071 (عمق×عرض×ارتفاع)

12. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×600×2071 (عمق×عرض×ارتفاع)

 

مشخصات رک ایستاده ماهان 47 یونیت عمق 80 و 100

1. رک بهمراه چهار عدد فن، چهار عدد چرخ، چهار عدد پایه ثابت و 10 ست پیچ و مهره

2. درب جلو شیشه ای سکوریت (نشکن) و درب پشت توری

3. پنل های بغل باز شو و قابل دسترسی به داخل رک

4. نوار آبی رنگ نصب بر روی شیشه جلو رک

5. قابلیت نصب چرخ و پایه ثابت بصورت همزمان

6. تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

7. رنگ پودری الکترواستاتیک مشکی RAL 9004

8. آداپتورها مدرج و آبکاری و قابلیت داشتن ارت

9. قابلیت تحمل وزن تا 800 کیلوگرم

10. ورق بدنه به ضخامت 1.5 میلیمتر و ستون ها به ضخامت 2 میلیمتر می باشد.

11. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 800×600×2235(عمق×عرض×ارتفاع)

12. ابعاد رک بر حسب میلیمتر 1000×600×2235(عمق×عرض×ارتفاع)

0/5 (0 نظر)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “انواع رک شبکه ایستاده ماهان سیستم”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *