هدروم کابل شبکه چیست

هدروم کابل چیست و چگونه آن را بدست بیاوریم؟

هدروم کابل شبکه برابر است با مقدار NEXT در تست فلوک

هدروم کابل چیست؟

هدروم کابل اصطلاحی است تخصصی که به میزان پارامتر های فیزیکی آن کابل بستگی مستقیمی دارد. و این پارامتر را متخصصین امر مخابرات به عنوان مقداری تعیین کننده برای درجه کیفیت کابل شبکه میشناسند.

در این مقاله پارامتر های مهم در تست فلوک را بررسی جامعی می کنیم و به هدروم کابل شبکه میپردازیم.

کاربرد دستگاه تستر فلوک DTX CableAnalyzer

تست فلوک صحت و کیفیت لایه فیزیکی شامل کیستون ، پچ پنل، پچ کورد.
گزارش متراژ دقیق کابل.
گزارش قطع بودن کیستون یا ضعیف بودن اتصال کابل به کیستون.
گزارش وجود نویز و محل آن در مسیر کابل
گزارش وجود تنش فیزیکی روی کابل مثل خمش کشش و یا شکستگی در مسیر کابل
گزارش خلوص و یکپارچگی مس در طول کابل همچنین میزان مقاومت و رسانایی کابل

تحلیل گزارش تست فلوک

فلوک توصیه میکند که بهتر است از کابلهایی استفاده گردد که این فاکتور حداقل به میزان 7dB در آنها باشد تا کابل کارایی قابل قبولی را داشته باشد.

کابل شبکه لویتون و کابل شبکه لگراند

هدروم در تست فلوک

پارامترهای تست فلوک هر کدام بیانگر چه مواردی است؟


پارامتر Return Loss در تست فلوک چیست؟

در علم ارتباطات تلفات بازگشتی (Return Loss ) عبارت است از مقدارتلفات(Loss) توان سیگنال بازگشت داده شده یا منعکس شده در کابل به عبارت دیگر تلفات بازگشتی (Return Loss) تلفات توان سیگنال‌هایی را بیان می‌کند که به دلایل مختلفی مانند خم بیش از حد کابل یا فرورفتگی کابل یا کیفیت و جنس مس کابل و… بوجود می‌آیند.

Return Loss چیست

تلفات بازگشتی Return Loss

تلفات بازگشتی (Return Loss) از فرمول زیر محاسبه شده و واحد اندازه گیری آن دسیبل (dB) می‌باشد.

RL=10log10(Pi/Pr)

با توجه به فرمول فوق تلفات بازگشتی (Return Loss) در واقع نسبت بین توان سیگنال ورودی به سیگنال بازگشتی است که با دسیبل (dB) بیان می‌شود.

تلفات بازگشتی (Return Loss) به دو عامل نسبت موج مستقیم (Standing Wave Ratio) و ضریب بازگشت (Reflection Coefficient) بستگی دارد.

خط Return Loss

پارامتر Return Loss

به مقدار سیگنال برگشتی به سمت فرستنده می گویند که از اختلاف آمپدانس کابل یا کانکتور با کابل شبکه به وجود می آید.در صورت کشیدگی کابل یا خراب بودن کانکتور این تست پاس نمی شود. برای حفظ کیفیت این پارامتر ها باید به تکنیک های اصولی اتصال کانکتور ها توجه لازم شود.

با افزایش تلفات بازگشتی (Return Loss) نسبت موج مستقیم (SWR) کاهش پیدا می‌کند.

میزان تلفات بازگشتی این مفهوم را بیان می‌کند که کانال یا لینک کابل کشی شده چقدر عملکرد بهینه‌ای دارد.

هرچه تلفات بازگشتی (Return Loss) بیشتر باشد مطلوب تر بوده و موجب کاهش تلفات اضافی (Insertion Loss) می‌شود.

این پارامتر در انتخاب نوع پچ کورد (Patch Cord) و کانکشن ماژول یا کیستون نقش بسیار مهمی دارد و به همین دلیل توصیه شده که تمام تجهیزات یک لینک یا کانال را ترجیحاً از یک برند خریداری کنید.

تفاوت امپدانسی بین تجهیزات مختلف باعث کاهش تلفات بازگشتی (Return Loss) شده و در نتیجه عملکرد کانال تضعیف می‌شود.

تست فلوک

پارامتر Insertion Loss در تست فلوک

سیگنالی که در کابل فرستاده می شود دارای انرژی معینی است و هرچه در طول کابل جلو می رود از میزان انرژی آن کاسته می گردد .

این گزینه به بررسی مقدار کاهش انرژی سیگنال در سمت گیرنده را میپردازد.

میزان کاهش انرژی در اتصال شبکه به فرکانس سیگنال وابستگی مستقیمی دارد، بدین صورت که هر چه مقدار فرکانس بیشتر باشد سیگنال ها انرژی بیشتری را از دست خواهند داد.

میزان کاهش انرژی در لینک ارتباطی، به طول کابل هم بستگی خواهد داشت. بدین صورت که که هرچه مقدار آن بیشتر باشد مقدار کاهش انرژی بیشتری خواهیم داشت.

میزان کاهش انرژی درطول مسیر کابل به قطر کابل نیز وابستگی مستقیمی دارد، هرچه کابل نازک تر باشد میزان کاهش انرژی بیشتر خواهد بود.

یکی از دلایل پاس نشدن این تست کم بودن میزان به هم تابیدگی زوج سیم هاست. زیرا فرکانس به هم تابیدگی زوج سیم ها در کیفیت لینک تاثیر به سزایی دارد.

توصیه های عیب یابی روشهای نصب در دسته 5e و 6 مهمتر از آنچه در مورد گروه 5 اهمیت دارد ، پیچ خوردگی اضافی غیر ضروری در خاتمه دادن میتواند چندین دسی بل از دست دادن بازگشت را در برخی موارد اضافه کند.

در زیر نمونه ای از اتصال قطع شده صحیح آورده شده است. توجه داشته باشید که حداقل حذف ژاکت و پیچ و تاب های حفظ شده

اتصال صحیح کیستون

پارامتر (Near-End Crosstalk) NEXT در تستر فلوک

پارامتر NEXT مهم ترین پارامتر در تست فلوک بوده و مقدار هدروم کابل شبکه نیز همان مقدار NEXT است.

مقدار NEXT
به مقدار انتشار سیگنال یک زوج سیم بر روی سیگنال برگشتی از زوج دیگر را اطلاق میشود. و هر چه میزان فرکانس سیگنال الکتریکی بیشتر باشد این اثر بیشتر می گردد .

همچنین هر چه میزان به هم پیچیدگی زوج سیم ها بیشتر گردد این اثر کمتر اتفاق افتاده و کابل میتواند پهنای باند بیشتری را از خود عبور دهد. وقتی این تست پاس نمیشود معمولا به دلیل پایین بودن میزان پیچیدگی زوج سیم هاست. که به نحوه تولید کابل در کارخانه آن بستگی دارد.

هنگامی که یک جریان از طریق یک سیم عبور می کند ، یک میدان الکترومغناطیسی ایجاد می شود که می تواند با سیگنال های موجود در سیم های مجاور تداخل ایجاد کند.

با افزایش فرکانس ، این اثر قویتر می شود. هر جفت کابل پیچ خورده به هم مب باشد زیرا این امر باعث می شود تاثیر زمینه های مخالف جفت سیم یکدیگر را لغو کنند. پیچ سیم ها هرچه محکم تر باشد ، قدرت موثرتر و سرعت داده پشتیبانی شده توسط کابل بیشتر است.

حفظ این نسبت پیچشی مهمترین عامل برای کیفیت کابل است.

بیشتر ما یک تماس تلفنی را تجربه کرده ایم که در پس زمینه می توانیم مکالمه دیگری را کمرنگ بشنویم. این کراس کلاک است. در حقیقت ، نام crosstalk از برنامه های تلفنی ناشی می شود که در آن «بحث» به وجود آمده است.

در شبکه های محلی ، NEXT زمانی اتفاق می افتد که یک سیگنال قوی روی یک جفت سیم توسط یک جفت سیم مجاور گرفته شود. NEXT بخشی از سیگنال منتقل شده است که به صورت الکترومغناطیسی دوباره به سیگنال دریافت شده متصل می شود.

NEXT مقدار

میزان Propagation Delay

تاخیر در انتشار دلیل اصلی محدودیت طول در کابل کشی شبکه است.

تاخیر در انتشار

میزان تاخیر در انتشار به مدت زمانی می‌گویند که یک سیگنال الکتریکی نیاز دارد تا از یک سر کابل به انتهای آن انتشار برسد.

واحد اندازه گیری این پارامتر بر حسب نانو ثانیه است nanoseconds (nS)

تاخیر در انتشار مهمترین عامل در میزان استاندارد قابل قبول طول کابل در شبکه می باشد (90 متر)

در بیشتر اپلیکیشن و دستگاه های تحت شبکه مثل CSMA/CD یک مقدار حداکثری برای این پارامتر در نظر گرفته شده که در صورتیکه عبور از حد آن گردد دچار اختلال در ارسال بسته های دیتا می شود.

میزان تاخیر انتشار

میزان اسمی سرعت انتشار Nominal Velocity of Propagation (NVP)

پارامتر NVP به سرعت انتشار نور در خلا اشاره دارد و واحد آن به درصد می باشد و یا به صورت 72%, or 0.72c نشان میدهند .

تمام کابل های ساختار یافته و استاندارد دارای NVP بین 0.6c to 0.9c هستند.

بنابراین میزان تاخیر انتشار در شبکه به میزان طول کابل وابسته است .

طبق استاندارد های کابل کشی ساختار یافته در شبکه مقدار تاخیر در انتشار تا 570 نانو ثانیه مرد قبول است .

تفسیر نتایج اندازه گیری تأخیر انتشار شبکه نسبتاً ساده است. بیشتر استانداردهای سیم کشی ساخت یافته انتظار دارند که حداکثر تاخیر افقی 570 nS باشد.

اگر مشخصات طراحی اجازه دهد ، تاخیر در انتشار بیشتر کابل می تواند قابل قبول باشد. از آنجا که هر جفت در کابل شبکه نسبت پیچش منحصر به فرد خود را دارد ، تاخیر در هر جفت متفاوت خواهد بود.

این واریانس (انحراف تأخیر ، که در بخش بعدی بحث شد) نباید بیش از 50 nS در هر بخش پیوند تا 100 متر باشد. استانداردها برای تأمین نیاز به همه جفت ها نیاز دارند. فقط می توان گزارش بدترین جفت را داد. این جفتی با بیشترین تاخیر در انتشار شبکه خواهد بود

تاثیر NVP  در نمایش میزان متراژ کابل

متراژ کابل با NVP 60 =75.9M که با افزایش NVP  طول نمایشی کابل هم افزایش می یابد

این پارامتر فقط روی طول نمایشی کابل تاثیر گذار است و مقدار آن بستگی به شرکت سازنده دارد.

تاثیر NVP

پارامتر Length یا طول کابل

در تست فلوک این گزینه نشان دهنده میزان طول کابل خواهد بود .

به طور خلاصه میتوان گفت که محاسبه طول بر اساس زمان حرکت سیگنال در فرکانس 10MHz در طول کابل و بازگشت آن به دستگاه می باشد .

به همین دلیل تنظیمات NVP در صحت تست طول کابل بسیار اهمیت دارد

اندازه گیری طول از تأخیر انتشار حاصل می شود ، جایی که یک سیگنال 10 مگاهرتزی از کابل به پایین ارسال می شود و برمی گردد.

مدت زمانی که طول می کشد تا سیگنال 10 مگاهرتز به پایین کابل برود و از انتهای دور برگردد ، برای محاسبه طول استفاده می شود.

برای کار کردن ، تست کننده میدان باید بداند که سیگنال 10 مگاهرتز در آن کابل خاص با چه سرعتی پیش می رود. برای این منظور ، آزمایشگران صنعت و میدانی از چیزی به نام سرعت اسمی انتشار (NVP) استفاده می كنند كه معمولاً به صورت درصد (٪) نسبت به سرعت نور در خلا (300000 كیلومتر در ثانیه) بیان می شود.

فروشنده کابل NVP را برای کابل خود اعلام می کند. این بسته به طراحی کابل می تواند بین 56 تا 78 درصد باشد. NVP٪ براساس کوتاهترین جفت داخل غلاف محاسبه می شود.

قانون 10٪

در تنظیم NVP عدم اطمینان وجود خواهد داشت. ANSI / TIA-1152 این را تشخیص می دهد ، “معیارهای عبور یا شکست براساس حداکثر طول مجاز برای کانال یا پیوند دائمی است که در ANSI / TIA-568-C.2 مشخص شده است به علاوه عدم قطعیت نامی سرعت انتشار (NVP) 10٪.”

معنای آن این است که اگر حد مجاز شما برای هر استاندارد ANSI / TIA معادل 90 متر یا 295 فوت باشد ، آزمایش طول تا زمانی که طول 99 متر یا 325 فوت بیشتر نشود ، شکست نخواهد خورد.

در حالی که 90 متر یا 295 فوت باشد حد معمول آزمون پیوند دائمی. برای آزمایش کانال ، حد معمول 100 متر یا 328 فوت است ، بنابراین دوباره ، اندازه گیری طول تا زمانی که طول از 110 متر یا 361 فوت بیشتر نشود ، شکست نخواهد خورد.

در مثال زیر ، می بینیم که طول (بر اساس کوتاهترین جفت) 0.8 متر از حد مجاز فراتر می رود ، اما هنوز هم عبور می کند – به دلیل قانون 10٪ در ANSI / TIA-1152

مقدار طول کابل

نقشه سیم ها Wire Map

در این تست که به عنوان اصلی ترین تست کابل شبکه شناخته می شود و صحت و سلامت زوج سیم در کابل و درستی کانکتور ها را ارزیابی می کند.

خطا هایی که در این تست ممکن است ایجاد شود به شرح زیر است .

الف؛ مدار باز باشد:

علت شکستگی کابل  در محل اتصال.

سیم به درستی در پچ پنل یا کیستون پانچ نشده.

خرابی پچ پنل یا کیستون.

شکستگی یا پارگی در کابل.

رنگبندی کابل شبکه

ب؛ اتصال کوتاه رخ داده است :

انتخاب سوکت یا پچ پنل اشتباه.

خرابی در پچ پنل و یا سوکت.

وجود مواد رسانا در کانکتور بین پین های اتصال به سیم.

خرابی و پارگی در کابل.

ج؛ موازی نبودن سیم ها یا کراس شدن سیم ها:

سیم ها به کانکتور به صورت صحیح متصل نشدند.

عدم انطباق در استاندارد اتصال 568A 568B

پارامتر Dc loop Resistance در فلوک

مقاومت کابل

مجموع میزان مقاومت زوج سیم ها یی که در انتهای کابل به صورت حلقه درآمده باشند .

این گزینه را به طور خلاصه میتوان میزان مقاومت کابل گفت که با طول کابل رابطه مستقیمی دارد.

در این تست اطمینان حاصل می شود که بر اثر اتصالات اشتباه در کابل مقاومت زیادی ایجاد نشده باشد .
با توجه به آن که در تست wire map سلامت اتصالات بررسی می گردد اما در این تست است که مقدار مقاومت اضافی ایجاد شده کشف می شود .

اگرچه در تست، میزان حد این مقاومت تعیین شده است، اما نهایتا هر چه میزان خلوص مس در کابل بیشتر باشد نتیجه این تست بهتر خواهد بود.

پارامتر Delay Skew در فلوک

به میزان اختلاف زمان انتشار سیگنال در سریع ترین زوج سیم با کندترین زوج سیم گفته میشود.

با توجه به اینکه بعضی از سازندگان کابل در زوج سیمها از جنسهای مختلفی استفاده می نمایند و یا خلوص درجه مس کابل در زوج سیم‌ها یکسان نمیباشد این تست در فلوک تعبیه شده است

اما این تست در شبکه هایی که به سرعت های بالا نیاز دارند و شبکه هایی که می خواهند استاندارد گیگابیت اترنت را اجرا نمایند از اهمیت دوچندانی برخوردار می باشد. زیرا در این نوع شبکه ها باید از هر 4 زوج سیم برای ارسال و دریافت دیتا استفاده گردد .

میزان پارامتر Delay skew اگر به طرز معناداری زیاد باشد در سمت دریافت سیگنال، دستگاه های دریافت کننده نمی‌توانند به ترکیب سیگنال پرداخته و بسته های داده را از نو بسازند. بنابراین مثلا در استاندارد TCP بسته ها drop میشوند و درخواست مجدد ارسال بسته برای ارسال کننده ارسال می شود.

که این نهایتا باعث کاهش سرعت و پهنای باند در شبکه می گردد و در مجموع بار پردازشی اضافه ای را به شبکه تحمیل می نماید .

به طور کلی مقدار Delay Skew نباید از 50 نانو ثانیه در لینک با طول 100 متر بیشتر گردد .

هرچه این عدد کوچکتر باشد بهتر است . این میزان اگر زیر 25 نانو ثانیه باشد بسیار عالی است.

پارامتر attenuation-to-crosstalk ratio (ACR) کابل شبکه

عکس NEXT
این پارامتر هرچه عدد بالاتری داشته باشد، میتوان گفت کابل از کیفیت بهتری برخوردار است.

این پارامتر عملکردی فیزیکی است که در واقع به مقدار اختلاف بین افت سیگنال (Signal attenuation) در کابل و فاکتور NEXT گفته میشود. به عبارت دیگر مشخص کننده مقدار افت قدرت سیگنال نسبت به crosstalk در انتهای خط می باشد.

نمونه کامل تست فلوک

هدروم چیست تست فلوک

پست های مرتبط

خدمات پسیو شبکه

خدمات پسیو شبکه

راه اندازی شبکه برای کسب و کار کوچک | پشتیبانی شبکه | راه اندازی شبکه

راه اندازی شبکه برای کسب و کار کوچک

تفاوت های بین SFP و SFPپلاس چیست ؟

تفاوت های بین SFP و SFPپلاس چیست ؟

ویپ (VoIP) چیست؟

ویپ VOIP چیست و چگونه کار می کند ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست