مفهوم کابل کشی ساخت یافتهStructured Cabling

الگوهای کابل کشی ساخت یافته Structured Cabling

پیشتر در مقاله ای با مفهوم کابل‌کشی شبکه ساخت‌یافته آشنا شدیم. در این مقاله قصد داریم درباره مهمترین الگوهای کابل کشی شبکه با شما صحبت کنیم.

6 مورد از مهمترین الگوهای کابل کشی شبکه 

1. کابل کشی مبتنی بر یک جفت کابل کواکسیال نازک (ThinCoaxial) که عموماً برای اتصال ترمینالها به کامپیوتر اصلی بکار می رفت.

2. کابل کشی مبتنی بر سیمهای زوجی بهم تابیده (UTP) که برای سیستمهای تلفن دیجیتال درون سازمانی کاربرد داشت.

3. کابل کشی مبتنی بر کابل کواکسیال ضخیم (ThickCoaxial) که برای وصل ترمینالها به کامپیوترهای VAX بکار می رفت.

4. کابل کشی مبتنی بر بر کابلهای RS-232 که حداکثر به طول 13 متر برای اتصال ترمینالهای معمولی و دستگاههای جانبی مثل چاپگر و مودم کاربرد زیادی داشت.

5. کابل کشی مبتنی بر کابلهای کواکسیال نازک که برای اتصال PCها به سرویس دهنده های NovelNetware مفید بودند.

6. یکی دیگر از الگوهای کابل کشی شبکه، کابل کشی ابداعی شرکت IBM است که برای اتصال ترمینالهای IBM5250 بکار میرفت.

با ظهور تکنولوژیهای جدید ، پر سرعت و ارزان، شبکه های کامپیوتری رشد تصاعدی یافتند و حوزه کاربرد آنها از شرکتها و موسسات بزرگ فراتر رفت و دفاتر شخصی و ساختمانهای مسکونی را در بر گرفت.

خدمات پسیو شبکه

انواع سیستم الگوهای کابل کشی شبکه

در این شرایط زمان آن فرا رسیده بود که بساط کابلها و کابلکشی های اختصاصی و ابداعی شرکتهای مختلف جمع گردد و کابل کشی شبکه نیز به چشم یک سیستم مستقل نگریسته شود.

 در سال 1990 یکی از شرکتهای پخش محصولات شبکه به نام Anixter یک سند به نام ”سطوح کارائی کابل“ (cableperformancelevels) تدوین و منشر ساخت که در حقیقت توصیفی فنی از کابلها و کابل کشی بود.این سند را می توان گامی در جهت خلق یک استاندارد دانست.

به فاصله بسیار کوتاهی چندین سازمان استاندارد سازی، استنانداردهای خاص خود را برای کابل کشی ساخت یافته و نظامند عرضه کردند.

EIA/TIA-568 سندی است که در سال 1991 عرضه شد.این سند حداقل نیازهای یک سیستم کابل کشی، توصیف توپولوژی لازم، حداقل و حداکثر طول کابلها، سطح کارایی رسانه ها و کارایی تجهیزات مرتبط با کابل کشی، نوع کانکتورها و ترتیب اتصال پینها را تعریف کرده است.

 این استاندارد به موازات پیشرفت تکنولوژی شبکه، در اکتبر سال 1995 با عنوان EIA/TIA-568-A و اخیراً در نسخهEIA/TIA-568-B به روز رسانی شده است.

 استاندارد EIA/TIA-568 تصریح داشته که سیستم الگوهای کابل کشی شبکه ( کابل کشی ساخت یافته) باید از شش زیر سیستم که در اسلاید بعد به آنها اشاره میشود تشکیل شده باشد.

1. زیرسیستم ورودی ساختمان(BuildingEntrance)

2. زیر سیستم اتاق تجهیزات (EquipmentRoom)

3. زیر سیستم کابل کشی ستون فقرات(BackboneCabling)

4. زیر سیستم رکهای مخابراتی (TelecommunicationCloset)

5. زیر سیستم کابل کشی افقی (HorizontalCabling)

6. زیر سیستم ناحیه کاری (WorkArea)

زیر سیستم ناحیه کاری و کابل کشی افقی

زیر سیستم ناحیه کاری و کابل کشی افقی

در سیستم کابل کشی ساخت یافته اتصال یک ایستگاه کاری ،با یک قطعه کابل مستقیم و یکپارچه انجام نخواهد شد بلکه حداقل سه قطعه کابل مستقل این ارتباط را برقرار خواهد کرد.اجزای این ارتباط و محدودیتهای آن عبارتند از:

1.  ارتباط بین کارت شبکه و پریز دیواری از طریق کابل کوتاهی حداکثر به طول 3 متر بر قرار می شود، که اصلاً به آنPatchCord یا PatchCable اطلاق می شود.

2.  ارتباط بین پریزهای دیوار تا رک مخابراتی (تا PatchPanel داخل رک)از طریق کابلی حداکثر به طول 90 متر برقرار می شود.

3.  ارتباط بین هر پورت از Patchpanel و یک پورت از سوئیچ توسط یک قطعه حداکثر 6 متری به نام کابل اتصال ضربدری یا Cross-ConnectCable برقرار می شود.

 زیر سیستم رک مخابراتی TelecommunicationCloset (WiringCloset)

  WiringCloset یک مکان فیزیکی و متمرکز در شبکه است که در آنجا کابلهای مختلف به تجهیزات شبکه مثل Patchpanel، سوئیچ، روتر یا نظایر آن متصل می شوند.

 ساختار همبندی کابلها از طریق توپولوژی Star می باشد.

 Wiring Closet در دو رده MDF (Main Distribution Facility) و IDF (IntermediateDistribution Facility) سازماندهی میشود:

MDF Wiring Closet :

 طبق استاندارد EIA/TIA-568 مرکز MDF یک فضای یکتا در کل شبکه است و ترجیحاً باید در مرکز جغرافیایی ناحیهء تحت پوشش شبکه در نظر گرفته شود.

 یک سرکل ارتباطات Backbone  به MDF ختم می شود.

IDF Wiring Closet :

 IDF محل اتصال کابلهای هر طبقه از ساختمان و محل ارتباط با رک MDFمی باشد. بدیهی است ارتباط بین MDF و IDFبا خطوط با پهنای باند بالا صورت می پذیرد.

ضوابط حاکم بر رکهای MDF و IDF:

– توپولوژی مجاز کابل کشی ساخت یافته Star می باشد.

– در هر طبقه باید حداقل یک رک از نوع IDF نصب شود.

– به ازای هر هزار متر مربع یا فضایی با شعاع بیش از 90 متر باید یک رک IDF ایجاد شود.

IDFها هرگز بطور مستقیم به یکدیگر متصل نخواهند شد بلکه همه IDFها از MDF منشعب می شوند.

– در هیچ نقطه از کابل حق انشعاب گرفتن ندارید. هرگونه انشعاب مجاز در MDF یا IDF اتفاق می افتد.

– درجه حرارت رکهای MDF و IDF نباید بیش از 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 50 درصد باشد.

– در درون رکها از بکارگیری  لامپهای مهتابی یا لامپهای کم مصرف به دلیل ایجاد نویز اجتناب شود.

– منابع تولید نویز مثل موتورهای الکتیکی یا رله های قطع و وصل برق فشار قوی نباید در نزدیکی کابلها یا رکها قرار داشته باشند.

زیر سیستم ستون فقرات (Backbone Cabling)

وقتی در شبکه دو یا چند رک از نوع MDF یا IDF نصب شده باشد ارتباط بین آنها از طریق زیر سیستم ستون فقرات (Backbone) بر قرار خواهد شد.

Backbone اتصالات ذیل را در بر می گیرد:

 • اتصال بین ”اتاق تجهیزات“(EquipmentRoom) و ورودی ساختمان (BuildingEntrance)
 • اتصال بین ساختمانهای متعلق به یک پردیس(Campus)

1. اتصال عمودی بین طبقات یک ساختمان چند طبقه

2. اتصال بین تمام رکها از هر نوعی که باشند.

زیر سیستم تجهیزات

زیر سیستم تجهیزات

اتاق تجهیزات فضایی است متمرکز برای استقرار تجهیزات شبکه و مخابراتی سطح بالا که در قلب شبکه ایفای نقش می کنند.

استاندارد متمم EIA/TIA-569 ملاحظات و مشخصات فیزیکی اتاق تجهیزات را پیشنهاد کرده است که برخی از مهمترین آنها  عبارتند از:

– اقدامات امنیتی و حراستی در مورد این اتاق به عمل آید.

– درجه حرارت بین 18 تا 24 درجه باشد.

– رطوبت در محدوده 30 تا 55 درصد باشد.

– برای حفاظت در مقابل گرد و غبار از فیلترهای هوا استفاده شود.

– حداقل ارتفاع سقف 8/2 متر باشد.

– در ساختمانهای کوچک تلفیق اتاق تجهیزات و ورودی ساختمان و حتی سیستمهای تلفن داخلی مجاز است.

– سیستمهای اطفای حریق و نصب هشدار دهنده های دود در این اتاق الزامی است.

زیر سیستم ورودی ساختمان 

 یک فضای فیزیکی مثل اتاق و در برگیرنده آن دسته از تجهیزاتی است که خطوط ارتباطی آنها از دنیای خارج به ساختمان وارد می شوند.
به عنوان مثال تمام خطوط WAN ، خطوط ماهواره ای ، خطوط ارتباطی دیگر ساختمانها همگی به این اتاق وارد می شوند.

1. شبکه های کامپیوتری با هر مقیاسی که پیاده سازی شوند یا پیاده شده باشند ،هرگز از اندازهایی که هستند کوچکتر نخواهند شد.
مرور زمان از پیچیدگی شبکه شما نخواهد کاست.

2. به فکر یک سیستم واحد و جامع که بتواند داده، صوت و تصویر را همزمان حمل کند باشید.
کابل کشی موجود شما را از یک سیستم کابل کشی جامع و کارآمد بی نیاز نمی کند.

3. در پیاده سازی سیستم کابل کشی دنباله رو یکی از استانداردهای جهانی کابل کشی ساخت یافته باشید.
از هر طرح ابداعی، خود خواسته یا تجربی با تمام ایمانی که به آن دارید اجتناب بورزید.

در خصوص انتخاب کابل و تجهیزات کابل کشی فقط و فقط به کیفیت بیندیشید.
کابلها شریانهای حیاتی شبکه شما هستند و عملکرد ده ها و صدها میلیون تومان تجهیزات Active به درستی عملکرد سیستم کابل کشی وابسته است.

4. گران بودن محصولات یک شرکت تولید کننده تجهیزات ،کیفیت آن را تضمین نخواهد کرد.“کیفیت“ را با مراجعه به نتایج موثق آزمونها فنی/تخصصی ارزیابی کنید.

5. کابل کشی را به عنوان یک سیستم مستقل به شرکتی بسپارید که صرفاً همین کار را انجام می دهد و در این ارتباط سابقه درخشان و متخصصین دارای مدارک تخصصی دارد.

سیستم کابل کشی را برای رفع نیازهای امروز خود پیاده نکنید.اگر پهنای باند 100Mbps برای نیاز امروز شما کافی است سعی کنید از کابلی که تا سرعت 1Gbps را پشتیبانی میکند بهره بگیرید.

6. مستند سازی را هرگز فراموش نکنید.بهترین سیستم کابل کشی را بدون مستندات مسیر نپذیرید.یکا یک نقشه ها را مطالبه و پس از بازرسی،تائید و امضاء در جایی مطمئن بایگانی کنید.پس از چند سال کسی به خاطر نخواهد آورد که مسیر عبور یک کابل از کجاست و در کجا باید به دنبال اشکالات احتمالی گشت.

7. برخی از افراد فکر می کنند که عملکرد سیتم کابل کشی شبکه همانند اجزای دیجیتال تابع صفر و یک است بدین معنا که یا بخوبی کار میکند یا هرگز کارنمی کند ،در حالی که چنین نیست! سیستم کابل کشی می تواند کار کند ولی کیفیت بد یا بسیار بد داشته باشد.

استانداردهای الگوهای کابل کشی شبکه

استانداردهای کابل کشی ساخت یافته، به صورت بین‌المللی استفاده می‌شوند و به وسیله سازمان‌هایی مانند ISO/IEC، CENELEC، TIA ,BICSI منتشر می‌شوند.

 • TIA-526-7: این استاندارد، میزان اُفت سیگنال‌ها در فیبرهای نوری تک حالته را اندازه‌گیری و مشخص مینماید و با نام OFSTP-7 نیز شناخته می‌شود. این استاندارد برای اولین بار در February 2002 منتشر شد.
 • TIA-526-14-A: این استاندارد، میزان اُفت سیگنال‌ها در فیبرهای نوری چند حالته را اندازه‌گیری و مشخص مینماید و با نام OFSTP-14 نیز شناخته می‌شود. این استاندارد برای اولین بار در August 1998 منتشر شد.
 • ANSI/TIA/EIA-568-B.1: این استاندارد(یا متمم)، نیازمندی‌های کلیِ یک سیستم کابل کشی را در ساختمان‌های تجاری مشخص می نماید. منظور از B.1، قسمت اول از این استاندارد می‌باشد. این استاندارد برای اولین بار در May 2001 منتشر شد.
 • ANSI/TIA/EIA-568-B.1-1-2001: اولین ضمیمه(الحاقیه) به استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-B.1 می‌باشد که حد اقل شعاع خمش برای 4 جفت سیم موجود در کابل‌های UTPو ScTP را مشخص می نماید. این ضمیمه در July, 2001 منتشر شد.
 • TIA/EIA-568-B.1-2: این استاندارد، دومین ضمیمه به استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-B.1 می‌باشد و نیازمندیهای سیستم اتصال به زمین (ارت-Earth) را برای کابل‌های بهم تابیده در کابل کشی افقی مشخص می نماید. این ضمیمه در February 2003 منتشر گردید.
 • TIA/EIA-568-B.1-3: ضمیمه سوم به استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-B.1 می‌باشد. در این ضمیمه به فاصله قابل تحمل توسط فیبرهای نوری و همچنین میزان تضعیف در کانال فیبر نوری (برای انواع کابل‌های فیبر نوری ) پرداخته می‌شود. این ضمیمه در February 2003 منتشر شد.
 • TIA/EIA-568-B.1-4: ضمیمه جهارم به استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-B.1 بوده و در آن به مسائلی مانند مشخصات کابل کشیِ کابل‌های CAT-6 و کابل‌های فیبر نوری چند حالته با قطر 50/125 میکرون (μm)که از امواج لیزر استفاده می نمایند پرداخته می‌شود. این ضمیمه نیز در February 2003 منتشر گردید.
 • TIA/EIA-568-B.1-5: ضمیمه پنجم به استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-B.1 بوده و به کابل کشی ارتباطاتی (مخابراتی)در محیطهای مخابراتی می‌پردازد. این ضمیمه در March 2004 منتشر گردید.
 • TIA/EIA-568-B.2: این استاندارد، نیازمندی‌های کلیِ یک سیستم کابل کشی را در ساختمان‌های تجاری مشخص می نماید و اجزای سیستم کابل کشی با استفاده از کابل‌های بهم تابیده (Twisted Pairs) را مشخص مینماید. منظور از B.2، قسمت دوم از این استاندارد می‌باشد. این استاندارد برای اولین بار در December 2001 منتشر شد.
 • TIA/EIA-568-B.2-1: اولین ضمیمه به استاندارد TIA/EIA-568-B.2 می‌باشد که به مشخصات عملکرد و انتقالِ کابل‌های بهم تابیدهٔ CAT6 در مقاومت 100 اُهم می‌پردازد. این ضمیمه در June 2002 منتشر شد.
 • TIA/EIA-568-B.2-2: دومین ضمیمه به استاندارد TIA/EIA-568-B.2 بوده و در واقع اصلاحیه‌ای بر بندهای منتشر شده تا December 2002 می‌باشد. این ضمیمه در December 2002 منتشر شد.

پست های مرتبط

مدیا کانورتور (Media Converter)

مدیا کانورتور(Media Converter) یا مبدل فیبر نوری چیست؟

تفاوت روتر با سوییچ و هاب اترنت چیست؟

تفاوت روتر با سوییچ و هاب اترنت چیست؟

مرکز داده سیار MDC

مرکز داده سیار MDC Mobile Data Center

سوئیچ KVM چیست و چه کاربردی دارد - ویرا شبکه کاسپین

سوئیچ KVM چیست و چه کاربردی دارد ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست