زیرساخت های فیبرنوری با تکنولوژی FTTX Solution

FTTX تكنولوژی جديدی است كه از زيرساخت فيبرنوری براي عرضه سرويس باند گسترده به مشتريان استفاده می كند. تكنولوژی FTTx داراي مدل‌های FTTN، FTTP و FTTH است و نياز به سرمايه‌گذاری زياد، ايجاد يك شبكه فيبرنوری در لايه دسترسی و اتصال ساختمان‌ها از طريق فيبرنوری به تامين‌كننده سرويس می باشد.اين تكنولوژی اگرچه در مقايسه با ديگر تكنولوژی ها پهنای باند نامحدودی در اختيار كاربران می گذارد اما به سرمايه‌گذاری زيادی احتياج دارد و برای مشترک بسیار گران و هزینه بر است.

“FTTX” يا “Fiber To The X” نام عمومي تکنولوژی­ هائی است که از فيبرنوری در بخشی از لايه دسترسی استفاده می­ کنند.

  • ·    (FTTN / FTTLA (fiber-to-the-node
  • ·    (FTTC / FTTK (fiber-to-the-curb/kerb
  • ·    (FTTP (fiber-to-the-premises
  • .    (FTTB (fiber-to-the-building
  • .    (FTTH (fiber-to-the-home
  • ·    (FTTD (fiber-to-the-desktop
  • ·    (FTTE / FTTZ (fiber-to-the-telecom-enclosure

استفاده از تکنولوژی ارتباط خطی (Micro Trenching) که قواعد اجرايی آن به اصول عمليات عمرانی کمتر و در نتيجه خرابی شهری حداقل استوار است،  يکی از محورهای کاری شرکت ويرا شبکه کاسپين می­ باشد. همچنين استفاده از تجهيزات راه­سازی معتبر و تجهيزات تخصصی شوتينگ فيبرنوری باعث تسريع اجرا و کاهش هزينه می­ شود.

زیرساخت های فیبرنوری با تکنولوژی FTTX Solution

 (FTTN / FTTLA (fiber-to-the-node

فیبر نوری در یک محفظه که ممکن است به اندازه چند مایل از محل مشتری فاصله داشته باشد ترمینال می شود. کابل کشی از محفظه خیابان تا محل مشتری معمولا مسی می باشد.

 (FTTC / FTTK (fiber-to-the-curb/kerb

FTTC خیلی شبیه به FTTN می باشد با این تفاوت که محفظه به محل کاربر نزدیکتر است و کابل کشی فیبر نوری معمولا در طول 300 متری از محل مشتری ترمینال می شود. دارای محدوده ای برای تکنولوژی های مسی با پهنای باند بالا مانند اترنت سیمی یا IEEE 1901 شبکه خطوط برق و تکنولوژی Wi-Fi بی سیم می باشد.

  (FTTP (fiber-to-the-premises

برای در برگرفتن FTTH و FTTB با هم استفاده می شود. یا گاهی برای نشان دادن یک شبکه فیبر نوری خاص شامل خانه و شرکت باهم استفاده می شود.

 (FTTB (fiber-to-the-building

کابل کشی فیبر نوری در ساختمانی ترمینال می شود که معمولا دارای چند واحد است. تحویل سرویس به واحد های فردی از پایانه ممکن است از طریق چند روش صورت گیرد.

 (FTTH (fiber-to-the-home

کابل کشی فیبر نوری در خانه یا شرکت افراد برای مثال در یک جعبه بر روی دیوار خارج خانه ترمینال می شود.

  (FTTD (fiber-to-the-desktop

شامل اتصالات فیبر نوری از اتاق کامپیوتر اصلی تا یک ترمینال یا مدیاکانورتور فیبر نوری نزدیک میز کاربر می باشد.

 (FTTE / FTTZ (fiber-to-the-telecom-enclosure

یک شکلی از کابل کشی تشکیل شده است که به طور معمول در شبکه های محلی شرکت استفاده می شوند. که در آن فیبر برای اتصال اتاق تجهیزات کامپیوتر اصلی تا یک محفظه نزدیک به میز یا ایستگاه کاری استفاده می شود.
FTTE و FTTZ با وجود شباهت در نام به عنوان بخشی از تکنولوژی های گروه FTTX در نظر گرفته نشده اند.

استفاده از تکنولوژی ارتباط خطی (Micro Trenching) که قواعد اجرايی آن به اصول عمليات عمرانی کمتر و در نتيجه خرابی شهری حداقل استوار است،  يکی از محورهای کاری شرکت ويرا شبکه کاسپين می­ باشد. همچنين استفاده از تجهيزات راه­سازی معتبر و تجهيزات تخصصی شوتينگ فيبرنوری باعث تسريع اجرا و کاهش هزينه می­ شود.

عکس های مربوط به دستگاه شوتینگ فیبر نوری شرکت ویرا شبکه

عکس مربوط به بالابر کامیونی

عکس مربوط به کابل تریلر(خرک)

عکس های مربوط به دستگاه ترنچر