آماده سازی فیزیکی اتاق سرور

آماده سازی فیزیکی اتاق سرور

برای آماده سازی فیزیکی اتاق سرور نیاز است که تجهیزات و امکاناتی را برای این کار فراهم کنیم. اما برای آماده سازی فیزیکی اتاق سرور چه باید کرد؟ این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

نحوه آماده سازی فیزیکی اتاق سرور

ساختار فیزیکی:

تقویت ساختار، مقاوم سازي و ضدزلزله سازي
زلزله خیز بودن کشورمان ایران و لزوم پیشبینی صدمات در هنگام وقوع آن امري اجتناب پذیر میباشد که در طراحی و پیادهسازي سازههاي مختلف سازمانی مدنظر میباشد. با توجه به اینکه اکثر ساختمانها، قدیمی ساز بوده و از ایمنی لازم برخوردار نمی باشد ، لذا باید تمهیداتی براي آن درنظر گرفت، در این خصوص پس از بازدید دقیق از محل ساختمان، مناسبترین مکان جهت استقرار اتاق سرور انتخاب شده و در صورتی که نتایج حاصل از لرزه سنجی (تست براي سنجش میزان مقاومت سازه در برابر لرزه) مناسب نباشند، اقدام به مقاوم سازي خواهد شد.
بدیهی است در صورتیکه اتاق سرور در مکانی غیر از پایینترین طبقه سازه باشد، مقاوم سازي را باید از پی ساختمان آغاز کرد و این خود مستلزم هزینه است.

مراحل کار مقاوم سازي:

دیوارها تا رسیدن به سطح آجري تراشیده میشود.
سوراخها و منافذ پر میشوند.
سطوح با یک لایه سیمانی پوشیده میشود.
لایهاي از ماده ضد آتش Fire Tard روي لایه سیمانی کشیده میشود.
مسیرگذاري کف و سقف جهت عبور لولههاي اطفاي حریق، برق و شبکه انجام میشود.
پس از انجام مراحل فوق اقدام به آهن کشی و ستون گذاري میشود.
شبکههاي فلزي نصب شده و روي آن گچ کاري میشود.
پس از خشک شدن گچ لایه محافظتی و ضد آتش Epoxy پوشانده میشود

مکان مناسب جهت آماده سازی فیزیکی اتاق سرور :

معمولاً اتاق سرور را در پایینترین طبقه ساختمان در نظر میگیرند و در این مکان، باید با کانالها و رایزرهاي ساختمان در ارتباط باشد. در صورتیکه از این اتاق به اتاقهاي دیگر و همچنین به طبقات دیگر کانالی وجود نداشته باشد باید آن را ایجاد کرد.

سیستمهاي مکمل:

سیستم تهویه و تخلیه گرد و خاك:
از عوامل مهم استهلاك تجهیزات الکترونیکی، گرد و خاك میباشد. با نشستن گرد و خاك روي Chipsetھاي مختلف بردهاي دستگاهها و ایجاد لایه جانبی روي آنها، عمل خنک سازي آنها با مشکل روبرو شده و خرابی زودرس را سبب میشود از این رو سیستم تهویه هواي اتاق سرور نصب شده و مورد بهرهبرداري قرار میگیرد.

سیستم اطفاي حریق:

آتشسوزي به دلیل اتصال کوتاه ادوات برقی و همچنین وجود تجهیزات مختلف آتشزا از عوامل اصلی تخریب در سازمانها میباشد، لذا در این خصوص نصب تجهیزات مناسب اخطار و اطفاي حریق مدنظر میباشد.

نحوه کار چنین است:
1- با توجه به محدودیت فضاي اتاق سرور جهت انتقال گاز مونواکسید کربن به داخل اتاق، از لولههاي حامل استفاده میشود. محل قرار گرفتن نازلهاي نهایی، باید در مکانهایی نزدیک به محل استقرار سرورها و تجهیزات برقی تعبیه شود.
2-  مخزنهاي گاز در مکانی خارج اتاق سرور قرار میگیرد و این مخزنها به لولههاي تعبیه شده داخلی،مرتبط خواهند شد.
3-  در مکانهاي مختلف اتاق سرور نظیر داخل ركها، تجهیزات برقی داخلی و… سنسورهاي تشخیص حریق نصب میشود.

درب ضد حریق و مقاوم:

با توجه به اهمیت محصور نمودن آتش و جلوگیري از گسترش آن، درب اتاق سرور باید از جنس نسوز انتخاب شود.

رنگ ضد حریق یا EPOXY:

جهت پر کردن کلیه درزها و ایجاد لایه حفاظتی بیرونی ضد آتش از Epoxyاستفاده میشود. Epoxy در رنگهاي مختلف موجود بوده و براي گرفتن جواب مؤثر حتماً باید سطح زیرین کاملاً خشک شده باشد.
رنگهاي پلاستیکی و پلی استري، محصولات جانبی پتروشیمی بوده و قابلیت اشتعال بالایی دارند. لذا استفاده از آنها مناسب اتاق سرور نمیباشند. درحال حاضر پوشش مناسب جهت اتاق سرور Epoxy میباشد که کلیه سطوح داخلی ( کف، سقف، دیوارههاي جانبی) را پوشش دهد. این محصول داراي رنگهاي متنوعی است و کاملاً ضد حریق میباشد.

سیستم کنترل دسترسی تردد :
استقرار سیستم کنترلی مناسب جهت ثبت تردد افراد و مدیریت ان جهت اتاق سرور الزامی است. این سیستم دارای یک دستگاه کارتخوان چند گزینه ای (multi option checking)، کنترلر و مبدل های مرتبط با ان می باشد.افراد مجاز برای ورود به اتاق سرور باید کارت تردد را همراه داشته باشند. همچنین ثبت اثر انگشت و وارد کردن کد مخصوص از دیگر گزینه هایی است که میتوان ان را فعال نمود.

دوربینهاي کنترلی:

با توجه به اهمیت اطلاعات و لزوم مراقبت بیشتر از تجهیزات اتاق سرور، نصب دوربینهاي کنترلی درون اتاق سرور بسیار مؤثر است. دوربینها بطور 24 ساعته اتاق سرور را مانیتور کرده و Logها را در سرور مربوطه ذخیره میکنند.

سیستم جارو برقی :
باتوجه به احتمال الودگی اتاق سرور ناشی از تردد افراد در ان، علیرغم پوشیدن لباس مخصوص توسط این افراد ، دستگاه جاروبرقی پیش بینی می شود. موتور و سایر تشکیلات این دستگاه در بیرون از اتاق سرور قرار گرفته و تنها لوله جمع کننده در داخل اتاق سرور قرار داده می شود.

سیستم تأمین روشنایی:

روشنایی داخل اتاق سرور باید به گونهاي طراحی شود تا در هنگام خروج شخص از اتاق سرور خاموش شوند و دلیل آن علاوه بر صرفه جویی برق، جلوگیري از تولید حرارت توسط آنهاست. همچنین مسیرهاي کنترلی و اصلی برق در تابلو برق اتاق سرور پیشبینی میشود.

سیستم خنک کننده داخلی:

جهت برقراري دماي مناسب 18 درجه سانتی گراد اتاق سرور، استفاده از دستگاههاي خنک کننده درون آن الزامی است. مرسومترین خنک کننده در ایران، کولرهاي گازي هستند که توان آنها باتوجه به میزان حرارت تولید شده اتاق سرور محاسبه میشوند.

ساختار برق شهر و برق اضطراري:

کابل کشی اتاق سرور باید مطابق استانداردهاي کابل کشی ساخت یافته، با تجهیزات با کیفیت، پیادهسازي شود.
قسمتهاي مختلف جهت داشتن سیستم برقرسانی مطمئن شامل موارد زیر است:
> تابلو برق
> یو پی اس
> ژنراتور تأمین
> چاه ارت

کف کاذب

کف کاذب عبارت است از قطعات پیش ساختهاي که روي کف اصلی ساختمان نصب میگردد که شامل سه قطعه پانل، پایه و استرینگراست. البته براي رعایت استانداردهاي ایمنی بهتر است این قطعات از مواد نسوز مانند فلزات ساخته شوند.

مزایا:

ایجاد فضاي مناسب جهت اجراي سیستمهاي تأسیسات برق ومکانیک؛
دسترسی سریع و راحت به تأسیسات و سیم کشی؛
سبکی و کاهش بارمرده ساختمان؛
مقاومت زیاد در برابر فشار و ضربه؛
مقاومت در برابر حریق و گسترش آتش؛
عایق صدا با خصوصیات آگوستیک؛
نگهداري آسان و قابلیت تعویض؛
مقاوم در برابر رطوبت و موریانه؛
پیوستگی الکتریکی و خصوصیات اتصال الکتریکی به زمین بسیار عالی؛
مقاومت در برابر بارهاي استاتیک وغلتشی سنگین؛
مقاوم در برابر الکتریسیته ساکن تولید شده توسط کامپیوتر(آنتی استاتیک)؛
ابعاد دقیق، گونیایی و تخت بودن عالی؛
نصب آسان و سریع و دوره بهرهبرداري کوتاه مدت؛ تنوع رنگی براي استفاده در محیطهاي مختلف؛
قابلیت نصب حتی روي سطوح ناهموار به حالت تراز؛
ازدیاد مقاومت ساختمان در مقابل زلزله بدلیل سبکسازي؛
جمع آوري کل سیستم، انتقال و نصب آن در محل دیگر؛
طول عمر مفید و قابل ملاحظه و… .

رک مناسب برای آماده سازی فیزیکی اتاق سرور

رک های اتاق سرور باید استاندارد و دارای ریل های کناری و درب های باز شو از طرفین و دارای قفل باشد
درب های رک باید به صورت توری باشد تا هوا در آن عبور کند
رک ها باید از کنار با هم فیکس شوند و بر روی زمین کاملاً فیکس گردد
رک ها باید به صورتی کنار هم چینش شوند تا راهروهای گرم وسرد به وجود

ارتفاع رک برای اتاق های سرور بین 2 متر الی 2.4 متر می باشد
عمق مناسب برای رک ها یک متر می باشد
رنگ استفاده شده بر روی رک باید به صورت کوره ای باشد
پاور ماژول مناسب برای رک حداقل باید 20 آمپر باشد
بر روی رک باید حداقل 2 پاور ماژول با 2 منبع برق جدا نصب شود و پاور ماژول نباید دارای دکمه خاموش و روشن باشد
در رک ها به تعداد پچ پنل ها باید Cable Management نصب گردد.

شرکت ویرا شبکه کاسپین با بهره گیری از تجارب علمی و عملی و سیستم های نوین مدیریتی و بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب توانسته است، پروژه های متعدد و متنوعی را با موفقیت به اتمام برساند. همچنین با در اختیار داشتن دانش فنی و آگاهی از استانداردهای روز و بهره گیری از امکانات و تجهیزات و دستگاه های پیشرفته در سطح وسیع به انجام پروژه های شبکه کامپیوتری و مراکز داده در سازمان ها، مؤسسات مالی، بانک ها، مراکز صنعتی و … مشغول به فعالیت می باشد.

پاسخگویی، خدمات پس از فروش، سهولت خرید و گستردگی پیشنهادات محصول ،  از امتیازات بارز شرکت ویرا شبکه کاسپین می باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا مشاوره رایگان با شماره 44968248 – 021 تماس حاصل فرمایید.

برای مطالعه بیشتر:

چک لیست برای طراحی یک اتاق سرور
طراحی و پیاده سازی مراکز داده

پست های مرتبط

open rack

open rack چیست؟ | خرید رک سرور

تفاوت دوربین مداربسته آنالوگ و تحت شبکه کدام بهتر است - ویرا شبکه کاسپین

تفاوت دوربین مداربسته آنالوگ و تحت شبکه + مزایا و معایب هر کدام

راهنمای خرید دانگل وای فای - ویرا شبکه کاسپین

راهنمای خرید دانگل وای فای

تفسيم بندی شبکه ها و انواع توپولوژی ها

تقسيم بندی شبکه ها و انواع توپولوژی ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست