آماده سازی فیزیکی اتاق سرور

آماده سازی فیزیکی اتاق سرور

برای آماده سازی فیزیکی اتاق سرور نیاز است که تجهیزات و امکاناتی را برای این کار فراهم کنیم. اما برای آماده سازی فیزیکی اتاق سرور چه باید کرد؟ این مقاله را تا انتها مطالعه کنید.

نحوه آماده سازی فیزیکی اتاق سرور

ساختار فیزیکی:

تقویت ساختار، مقاوم سازي و ضدزلزله سازي؛
زلزله خیز بودن کشورمان ایران و لزوم پیشبینی صدمات در هنگام وقوع آن امري اجتناب پذیر می‌باشد که در طراحی و پیاده سازي سازه هاي مختلف سازمانی مدنظر می‌باشد. با توجه به اینکه اکثر ساختمانها، قدیمی ساز بوده و از ایمنی لازم برخوردار نمی‌باشد، لذا باید تمهیداتی براي آن درنظر گرفت.

در این خصوص پس از بازدید دقیق از محل ساختمان، مناسبترین مکان جهت استقرار اتاق سرور انتخاب شده و در صورتی که نتایج حاصل از لرزه سنجی (تست براي سنجش میزان مقاومت سازه در برابر لرزه) مناسب نباشند، اقدام به مقاوم سازي خواهد شد. بدیهی است در صورتیکه اتاق سرور در مکانی غیر از پایینترین طبقه سازه باشد، مقاوم سازي را باید از پی ساختمان آغاز کرد و این خود مستلزم هزینه است.

مراحل کار مقاوم سازي:

  • دیوارها تا رسیدن به سطح آجري تراشیده می‌شود.
  • سوراخ‌ها و منافذ پر می‌شوند.
  • سطوح با یک لایه سیمانی پوشیده می‌شود.
  • لایه اي از ماده ضد آتش Fire Tard روي لایه سیمانی کشیده می‌شود.
  • مسیرگذاري کف و سقف جهت عبور لوله هاي اطفاي حریق، برق و شبکه انجام می‌شود.
  • پس از انجام مراحل فوق اقدام به آهن کشی و ستون گذاري می‌شود.
  • شبکه هاي فلزي نصب شده و روي آن گچ کاري می‌شود.
  • پس از خشک شدن گچ لایه محافظتی و ضد آتش Epoxy پوشانده می‌شود.

مکان مناسب جهت آماده سازی فیزیکی اتاق سرور:

معمولاً اتاق سرور را در پایینترین طبقه ساختمان در نظر می‌گیرند و در این مکان، باید با کانالها و رایزرهاي ساختمان در ارتباط باشد. در صورتیکه از این اتاق به اتاق هاي دیگر و همچنین به طبقات دیگر کانالی وجود نداشته باشد باید آن را ایجاد کرد.

سیستمهاي مکمل:

سیستم تهویه و تخلیه گرد و خاك:
از عوامل مهم استهلاك تجهیزات الکترونیکی، گرد و خاك می‌باشد. با نشستن گرد و خاك روي Chipset ھاي مختلف بردهاي دستگاه ها و ایجاد لایه جانبی روي آنها، عمل خنک سازي آنها با مشکل روبرو شده و خرابی زودرس را سبب میشود از این رو سیستم تهویه هواي اتاق سرور نصب شده و مورد بهره برداري قرار می‌گیرد.

سیستم اطفاي حریق:

آتش سوزي به دلیل اتصال کوتاه ادوات برقی و همچنین وجود تجهیزات مختلف آتش‌زا از عوامل اصلی تخریب در سازمان ها می‌باشد، لذا در این خصوص نصب تجهیزات مناسب اخطار و اطفاي حریق مدنظر می‌باشد.

نحوه کار چنین است:
1- با توجه به محدودیت فضاي اتاق سرور جهت انتقال گاز مونواکسید کربن به داخل اتاق، از لوله هاي حامل استفاده می‌شود. محل قرار گرفتن نازل هاي نهایی، باید در مکان هایی نزدیک به محل استقرار سرورها و تجهیزات برقی تعبیه شود.
2-  مخزن هاي گاز در مکانی خارج اتاق سرور قرار می‌گیرد و این مخزن ها به لوله هاي تعبیه شده داخلی،مرتبط خواهند شد.
3-  در مکان هاي مختلف اتاق سرور نظیر داخل رک ها، تجهیزات برقی داخلی و… سنسورهاي تشخیص حریق نصب می‌شود.

درب ضد حریق و مقاوم:

با توجه به اهمیت محصور نمودن آتش و جلوگیري از گسترش آن، درب اتاق سرور باید از جنس نسوز انتخاب شود.

رنگ ضد حریق یا EPOXY:

جهت پر کردن کلیه درزها و ایجاد لایه حفاظتی بیرونی ضد آتش از Epoxy استفاده می‌شود. Epoxy در رنگ هاي مختلف موجود بوده و براي گرفتن جواب مؤثر حتماً باید سطح زیرین کاملاً خشک شده باشد. رنگ هاي پلاستیکی و پلی استري، محصولات جانبی پتروشیمی بوده و قابلیت اشتعال بالایی دارند. لذا استفاده از آنها مناسب اتاق سرور نمی‌باشند.

درحال حاضر پوشش مناسب جهت اتاق سرور Epoxy می‌باشد که کلیه سطوح داخلی (کف، سقف، دیواره هاي جانبی) را پوشش دهد. این محصول داراي رنگ هاي متنوعی است و کاملاً ضد حریق می‌باشد.

سیستم کنترل دسترسی تردد :

استقرار سیستم کنترلی مناسب جهت ثبت تردد افراد و مدیریت ان جهت اتاق سرور الزامی است. این سیستم دارای یک دستگاه کارتخوان چند گزینه ای (multi option checking)، کنترلر و مبدل های مرتبط با آن می‌باشد. افراد مجاز برای ورود به اتاق سرور باید کارت تردد را همراه داشته باشند. همچنین ثبت اثر انگشت و وارد کردن کد مخصوص از دیگر گزینه هایی است که میتوان آن را فعال نمود.

دوربینهاي کنترلی:

با توجه به اهمیت اطلاعات و لزوم مراقبت بیشتر از تجهیزات اتاق سرور، نصب دوربین هاي کنترلی درون اتاق سرور بسیار مؤثر است. دوربین ها بطور 24 ساعته اتاق سرور را مانیتور کرده و Logها را در سرور مربوطه ذخیره می‌کنند.

سیستم جارو برقی :

باتوجه به احتمال الودگی اتاق سرور ناشی از تردد افراد در آن، علیرغم پوشیدن لباس مخصوص توسط این افراد، دستگاه جاروبرقی پیش بینی می‌شود. موتور و سایر تشکیلات این دستگاه در بیرون از اتاق سرور قرار گرفته و تنها لوله جمع کننده در داخل اتاق سرور قرار داده می‌شود.

سیستم تأمین روشنایی:

روشنایی داخل اتاق سرور باید به گونه اي طراحی شود تا در هنگام خروج شخص از اتاق سرور خاموش شوند و دلیل آن علاوه بر صرفه جویی برق، جلوگیري از تولید حرارت توسط آنها است. همچنین مسیرهاي کنترلی و اصلی برق در تابلو برق اتاق سرور پیشبینی می‌شود.

سیستم خنک کننده داخلی:

جهت برقراري دماي مناسب 18 درجه سانتی گراد اتاق سرور، استفاده از دستگاه هاي خنک کننده درون آن الزامی است. مرسوم ترین خنک کننده در ایران، کولرهاي گازي هستند که توان آنها باتوجه به میزان حرارت تولید شده اتاق سرور محاسبه می‌شوند.

ساختار برق شهر و برق اضطراري:

کابل کشی اتاق سرور باید مطابق استانداردهاي کابل کشی ساخت یافته، با تجهیزات با کیفیت، پیاده سازي شود.
قسمتهاي مختلف جهت داشتن سیستم برق رسانی مطمئن شامل موارد زیر است:

> تابلو برق
> یو پی اس
> ژنراتور تأمین
> چاه ارت

کف کاذب

کف کاذب عبارت است از قطعات پیش ساخته اي که روي کف اصلی ساختمان نصب می‌گردد که شامل سه قطعه پانل، پایه و استرینگر است. البته براي رعایت استانداردهاي ایمنی بهتر است این قطعات از مواد نسوز مانند فلزات ساخته شوند.

مزایا:

ایجاد فضاي مناسب جهت اجراي سیستم هاي تأسیسات برق ومکانیک؛
دسترسی سریع و راحت به تأسیسات و سیم کشی؛
سبکی و کاهش بارمرده ساختمان؛
مقاومت زیاد در برابر فشار و ضربه؛
مقاومت در برابر حریق و گسترش آتش؛
عایق صدا با خصوصیات آگوستیک؛
نگهداري آسان و قابلیت تعویض؛
مقاوم در برابر رطوبت و موریانه؛
پیوستگی الکتریکی و خصوصیات اتصال الکتریکی به زمین بسیار عالی؛
مقاومت در برابر بارهاي استاتیک و غلتشی سنگین؛
مقاوم در برابر الکتریسیته ساکن تولید شده توسط کامپیوتر(آنتی استاتیک)؛
ابعاد دقیق، گونیایی و تخت بودن عالی؛
نصب آسان و سریع و دوره بهره برداري کوتاه مدت؛ تنوع رنگی براي استفاده در محیط هاي مختلف؛
قابلیت نصب حتی روي سطوح ناهموار به حالت تراز؛
ازدیاد مقاومت ساختمان در مقابل زلزله بدلیل سبک سازي؛
جمع آوري کل سیستم، انتقال و نصب آن در محل دیگر؛
طول عمر مفید و قابل ملاحظه و… .

رک مناسب برای آماده سازی فیزیکی اتاق سرور

رک های اتاق سرور باید استاندارد و دارای ریل های کناری و درب های باز شو از طرفین و دارای قفل باشد.
درب های رک باید به صورت توری باشد تا هوا در آن عبور کند.
رک ها باید از کنار با هم فیکس شوند و بر روی زمین کاملاً فیکس گردد.
رک ها باید به صورتی کنار هم چینش شوند تا راهروهای گرم وسرد به وجود آید.
ارتفاع رک برای اتاق های سرور بین 2 متر الی 2.4 متر می‌باشد.
عمق مناسب برای رک ها یک متر می‌باشد.
رنگ استفاده شده بر روی رک باید به صورت کوره ای باشد.
پاور ماژول مناسب برای رک حداقل باید 20 آمپر باشد.
بر روی رک باید حداقل 2 پاور ماژول با 2 منبع برق جدا نصب شود و پاور ماژول نباید دارای دکمه خاموش و روشن باشد.
در رک ها به تعداد پچ پنل ها باید Cable Management نصب گردد.

شرکت ویرا شبکه کاسپین با بهره گیری از تجارب علمی و عملی و سیستم های نوین مدیریتی و بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب توانسته است، پروژه های متعدد و متنوعی را با موفقیت به اتمام برساند. همچنین با در اختیار داشتن دانش فنی و آگاهی از استانداردهای روز و بهره گیری از امکانات و تجهیزات و دستگاه های پیشرفته در سطح وسیع به انجام پروژه های شبکه کامپیوتری و مراکز داده در سازمان ها، مؤسسات مالی، بانک ها، مراکز صنعتی و … مشغول به فعالیت می‌باشد.

پاسخگویی، خدمات پس از فروش، سهولت خرید و گستردگی پیشنهادات محصول ،  از امتیازات بارز شرکت ویرا شبکه کاسپین می‌باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و یا مشاوره رایگان با شماره 44968248 – 021 تماس حاصل فرمایید.

برای مطالعه بیشتر:

چک لیست برای طراحی یک اتاق سرور
طراحی و پیاده سازی مراکز داده

پست های مرتبط

لوگو نمایشگاه الکامپ

نمایشگاه الکامپ 98

تفاوت دوربین مداربسته آنالوگ و تحت شبکه کدام بهتر است - ویرا شبکه کاسپین

تفاوت دوربین مداربسته آنالوگ و تحت شبکه + مزایا و معایب هر کدام

تشخیص کابل شبکه اصلی از تقلبی - کابل شبکه اورجینال - بهترین کابل شبکه

تشخیص کابل شبکه اصلی از تقلبی

نخ داخل کابل شبکه چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.