تقویم نمایشگاه های داخلی تهران و شهرستان ها

تقویم نمایشگاه های داخلی تهران و شهرستان ها هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور تهران – 96

تاریخ شروع:
چهارشنبه 96/09/22 (12/13/2017)
تاریخ پایان:
يكشنبه 96/09/26 (12/17/2017)
زمان بازدید:
9 الی 17
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
hpajohesh.com
تلفن:
021-88939859
فکس:
021-88938470

همایش ملی علوم مهندسی تهران 96 دومین دوره

زمان: بهمن 1396

 

تاریخ شروع:
پنجشنبه 96/11/12 (02/01/2018)
تاریخ پایان:
پنجشنبه 96/11/12 (02/01/2018)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
nesc.ir
تلفن:
021-47623660
فکس:
021-47623660 داخلی 5


 

نمایشگاه نتکام، شبکه، کامپیوتر، اینترنت، الکترونیک، ماشین های اداری، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک، سیستم های حفاظتی و امنیتی بندرعباس 96 چهارمین دوره

زمان: 19الی 23 دي 1396

تاریخ شروع:
سه شنبه 96/10/19 (01/09/2018)
تاریخ پایان:
شنبه 96/10/23 (01/13/2018)
زمان بازدید:
17 الی 22
نوع نمایشگاه:
داخلی
تلفن:
09178648879/076-322338491-3


 

 

نمایشگاه الکترونیک، مخابرات، رایانه و فن آوری اطلاعات رشت 96 دهمین دوره

زمان: دي 1396

تاریخ شروع:
سه شنبه 96/10/05 (12/26/2017)
تاریخ پایان:
جمعه 96/10/08 (12/29/2017)
زمان بازدید:
15 الی 21
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
rashtfair.com
تلفن:
013-33690954
فکس:
013-33690989

 

 

نمایشگاه الکامپ و تلکام قم 96

زمان: دي 1396
تاریخ شروع:
سه شنبه 96/10/26 (01/16/2018)
تاریخ پایان:
جمعه 96/10/29 (01/19/2018)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
qomexpo.ir
تلفن:
025-37772812


 

نمایشگاه بین المللی کامپیوتر، الکترونیک و ماشین های اداری (الکامپ)، مخابرات، فناوری اطلاعات (تلکام) کیش 96
اولین دوره
17الی 20 بهمن 96

تاریخ شروع:
سه شنبه 96/11/17 (02/06/2018)
تاریخ پایان:
جمعه 96/11/20 (02/09/2018)
زمان بازدید:
17 الی 22
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
acmfa.com
تلفن:
071-3286
فکس:
764-4421047

 

فستیوال ایده بازار فناوری سلامت دانشگاه امیرکبیر تهران 96 اولین دوره

زمان: بهمن 1396

تاریخ شروع:
سه شنبه 96/11/24 (02/13/2018)
تاریخ پایان:
چهارشنبه 96/11/25 (02/14/2018)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
health.ideasbazaar.ir
تلفن:
021-66175937
فکس:
021-66175937


 

کنفرانس بین المللی بازی‌های رایانه‌ای، فرصت‌ها و چالش‌ها اصفهان 96 اولین دوره

زمان: بهمن 1396
تاریخ شروع:
چهارشنبه 96/11/25 (02/14/2018)
تاریخ پایان:
جمعه 96/11/27 (02/16/2018)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
cgco2018.ui.ac.ir
تلفن:
021-37932127
فکس:
021-37932127

جشنواره و مسابقات بین المللی رباتیک و هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران 96 هفتمین دوره

زمان: اسفند 1396

تاریخ شروع:
جمعه 96/12/11 (03/02/2018)
تاریخ پایان:
سه شنبه 96/12/15 (03/06/2018)
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
autcup.aut.ac.ir
تلفن:
021-64542779
فکس:
021-64542893

 

نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک و ارتباطات اهواز 96 هفدهمین دوره

زمان: اسفند 1396

 

تاریخ شروع:
يكشنبه 96/12/13 (03/04/2018)
تاریخ پایان:
چهارشنبه 96/12/16 (03/07/2018)
نوع نمایشگاه:
داخلی
وب سایت:
ahvazfair.ir
تلفن:
061-33376492