زیرساخت های فیبرنوری با تکنولوژی FTTX Solution

FTTX تكنولوژي سيمي جديدي است كه از زيرساخت فيبرنوري براي عرضه سرويس باند گسترده به مشتريان استفاده مي‌كند. تكنولوژي FTTx داراي مدل‌هاي FTTN، FTTP و FTTH است و نياز به سرمايه‌گذاري زياد، ايجاد يك شبكه فيبرنوري در لايه دسترسي و اتصال ساختمان‌ها از طريق فيبرنوري به تامين‌كننده سرويس مي‌باشد. اين تكنولوژي اگرچه در مقايسه با ديگر تكنولوژي‌ها پهناي باند نامحدودي در اختيار كاربران مي‌گذارد اما به سرمايه‌گذاري زيادي احتياج دارد و براي مشترك بسيار گران و هزينه‌بر است. 

FTTX"" يا "Fiber To The X" نام عمومي تکنولوژي­ هائي است که از فيبرنوري در بخشي از لايه دسترسي استفاده مي­ کنند.

 

·    (FTTN / FTTLA (fiber-to-the-node

·    (FTTC / FTTK (fiber-to-the-curb/kerb

·    (FTTP (fiber-to-the-premises

§  (FTTB (fiber-to-the-building

§  (FTTH (fiber-to-the-home

·    (FTTD (fiber-to-the-desktop

          ·    (FTTE / FTTZ (fiber-to-the-telecom-enclosure

 

استفاده از تکنولوژي ارتباط خطي (Micro Trenching) که قواعد اجرايي آن به اصول عمليات عمراني کمتر و در نتيجه خرابي شهري حداقل استوار است،  يکي از محورهاي کاري شرکت ويرا شبکه کاسپين مي­ باشد. همچنين استفاده از تجهيزات راه­سازي معتبر و تجهيزات تخصصي شوتينگ فيبرنوري باعث تسريع اجرا و کاهش هزينه مي­ شود.