کابل فیبر نوری شهید قندی 48Core SM ArmoredOBUC

کابل فیبر نوری شهید قندی 48Core SM ArmoredOBUC


نمایندگی  کابل فیبر نوری شهید قندی
قیمت کابل فیبر نوری شهید قندی

 

Fiber Optic Cable SGCC 48 Core Single Mode Armored-OBUC

فیبر نوری رشته ای از تار های بسیار نازك شیشه ای بوده كه قطر هر یك از تار ها نظیر قطر یك تار موی انسان است. تار های فوق در كلاف هایی سازمان دهی و كابل های نوری را بوجود می آورند. از فیبر نوری به منظور ارسال سیگنال های نوری در مسافت های طولانی استفاده می شود.

مشخصات فنی :

  • تعداد کور : 48
  • نوع کابل : Single Mode
  • ویژگی کابل فیبر نوری شهید قندی : Armored-OBUC

 

مشخصات محصول