ماژول فیبر نوری سینگل مود پلنت Modul mini GBIC MGBLX

ماژول فیبر نوری سینگل مود پلنت Modul mini GBIC MGBLX


نمایندگی ماژول فیبر نوری سینگل مود پلنت Modul mini GBIC MGB-LX
قیمت ماژول فیبر نوری سینگل مود پلنت  Modul mini GBIC MGB-LX 

MGB-SX Modul mini GBIC 1 port .SX, 
فاصله راه اندازی می تواند تا 120 کیلومتر (سینگل مود، LC) گسترش یابد.ماژول فیبر نوری مالتی مود پلنت MGB-SX Moduł mini GBIC
فرستنده های سری 1000BASE-SX / LX / BX سری MGB-T یک راه حل ایده آل برای تجهیزات صنعتی
درجه حرارت -40 ℃ تا 75 ℃ با رابط های 1000BASE-SX / LX / BX SFP می باشد.
فاصله راه اندازی می تواند از 550 متر (مالتی مود، LC) تا 10/30/70 کیلومتر (سینگل مود، LC) گسترش یابد.

 

 


 

 

انواع ماژول های فیبرنوری سینگل مود و مالتی مود :
دمای عملیاتی:
نوع کانکتور:
حداکثر فاصله:
از مهم ترین بخش های انواع ماژول ها می باشد که در زیر به انها می پردازیم.

MGB-SX

PHY Type

IEEE 802.3z 1000BASE-SX

Fiber Type

Multi-Mode

Connector

LC

Wavelength

850nm

Maximum Distance

220m~550m

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-SX2

PHY Type

IEEE 802.3z 1000BASE-SX

Fiber Type

Multi-Mode

Connector

LC

Wavelength

1310nm

Maximum Distance

2km

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-LX

PHY Type

IEEE 802.3z 1000BASE-LX

Fiber Type

Single Mode

Connector

LC

Wavelength

1310nm

Maximum Distance

10km

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-L30

PHY Type

IEEE 802.3z 1000BASE-LX

Fiber Type

Single Mode

Connector

LC

Wavelength

1310nm

Maximum Distance

30km

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-L50

PHY Type

IEEE 802.3z 1000BASE-EX

Fiber Type

Single Mode

Connector

LC

Wavelength

1550nm

Maximum Distance

50km

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-L70

PHY Type

IEEE 802.3z 1000BASE-ZX

Fiber Type

Single Mode

Connector

LC

Wavelength

1550nm

Maximum Distance

70km

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-L120

PHY Type

IEEE 802.3z 1000BASE-ZX

Fiber Type

Single Mode

Connector

LC

Wavelength

1550nm

Maximum Distance

120km

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-LA10

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1310nm, RX: 1550nm

Maximum Distance

10km

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-LB10

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1550nm, RX: 1310nm

Maximum Distance

10km

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-LA20

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1310nm, RX: 1550nm

Maximum Distance

20km

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-LB20

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1550nm, RX: 1310nm

Maximum Distance

20km

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-LA40

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1310nm, RX: 1550nm

Maximum Distance

40km

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-LB40

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1550nm, RX: 1310nm

Maximum Distance

40km

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-LA60

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1310nm, RX: 1550nm

Maximum Distance

60km

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-LB60

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1550nm, RX: 1310nm

Maximum Distance

60km

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-GT

PHY Type

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

Connector

RJ45, Auto-negotiation, Auto-MDI/MDI-X

Maximum Distance

100m

Operating Temperature

0 ~ 60 degrees C

MGB-TSX

PHY Type

IEEE 802.3z 1000BASE-SX

Fiber Type

Multi-Mode

Connector

LC

Wavelength

850nm

Maximum Distance

220m & 550m

Operating Temperature

-40 ~ 75 degrees C

MGB-TLX

PHY Type

IEEE 802.3z 1000BASE-LX

Fiber Type

Single Mode

Connector

LC

Wavelength

1310nm

Maximum Distance

10km

Operating Temperature

-40 ~ 75 degrees C

MGB-TL30

PHY Type

IEEE 802.3z 1000BASE-LX

Fiber Type

Single Mode

Connector

LC

Wavelength

1310nm

Maximum Distance

30km

Operating Temperature

-40 ~ 75 Degree C

MGB-TL70

PHY Type

IEEE 802.3z 1000BASE-ZX

Fiber Type

Single Mode

Connector

LC

Wavelength

1550nm

Maximum Distance

70km

Operating Temperature

-40 ~ 75 degrees C

MGB-TLA10

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1310nm, RX: 1550nm

Maximum Distance

10km

Operating Temperature

-40 ~ 75 degrees C

MGB-TLB10

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1550nm, RX: 1310nm

Maximum Distance

10km

Operating Temperature

-40 ~ 75 degrees C

MGB-TLA20

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1310nm, RX: 1550nm

Maximum Distance

20km

Operating Temperature

-40 ~ 75 degrees C

MGB-TLB20

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1550nm, RX: 1310nm

Maximum Distance

20km

Operating Temperature

-40 ~ 75 degrees C

MGB-TLA40

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1310nm, RX: 1550nm

Maximum Distance

40km

Operating Temperature

-40 ~ 75 degrees C

MGB-TLB40

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1550nm, RX: 1310nm

Maximum Distance

40km

Operating Temperature

-40 ~ 75 degrees C

MGB-TLA60

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1310nm, RX: 1550nm

Maximum Distance

60km

Operating Temperature

-40 ~ 75 degrees C

MGB-TLB60

PHY Type

IEEE 802.3ah 1000BASE-BX

Fiber Type

Single Mode

Connector

WDM/Bidi LC

Wavelength

TX: 1550nm, RX: 1310nm

Maximum Distance

60km

Operating Temperature

-40 ~ 75 degrees C

مشخصات محصول