پیگتیل فیبر نوری نگزنس SC MM OM2 1m N1235MCA

پیگتیل فیبر نوری نگزنس SC MM OM2 1m N1235MCA


 

Fiber Optic Pigtail Nexans SC MM OM3 1m
 

پیگتیل فیبر نوری در واقع کابل های فیبر نوری هستند که یک سر آن ها کانکتور خورده است و می توانند از طریق این سر مستقیما به دستگاه ها و تجهیزات دیگر متصل شوند و سر دیگر آن به کابل ورودی فیوژن متصل می شود. کانکتور این پیگتیل ها می تواند از انواع مختلف استفاده شده باشد SC FC و LC و همچنین این پیگتیل ها در طول های مختلف موجود می باشند.

مشخصات فنی :

  • Type: Nexans Fiber Optic Pigtail
  • Part Number: N123.5MCA
  • Connector Type: SC -MM
  • Fiber Type: OM3
  • Length: 1m

 

مشخصات محصول