دیتاسنتر مرکز پیام های هوانوردی - فرودگاه مهرآباد
کارفرما
مرکز پیام های هوانوردی
نوع پروژه
دیتاسنتر
تاریخ
شروع دیماه 93
عملیات انجام شده
کف کاذب،سقف کاذب،دیوارپوش،سازه زیر رک،ساخت و نصب لدر روی رک ها،نصب سینی PVC زیر کف کاذب،Structured Cabling،تستFluck،فیوژن فیبر نوری