دیتا سنتر مرکزی بانک کشاورزی - تهران
کارفرما
بانک کشاورزی
نوع پروژه
Data Center
تاریخ
پاییز 93
سرویس های ارائه شده
Fiber Optic Fusion and Test
عملیات انجام شده
Fiber Optic Fusion and Test