سیستم نظارت تصویری بندر خرمشهر
کارفرما
سازمان بنادر و کشتیرانی
نوع پروژه
سیستم نظارت تصویری
تاریخ
تابستان 92
سرویس های ارائه شده
Camera Installation
Copper Cabling
Installation & Setting Up the Server
عملیات انجام شده
Camera Installation
Copper Cabling
Installation & Setting Up the Server