انواع کابل خارجی Out door Fiber Optic Cables

 

 

 

 

 

 

کابل مقاوم outdoor فیبر نوری با ساختار غیر فلزی با loose tube مرکزی و بیش از 24 فیبرساختار خشک و بدون ژله نصب و راه اندازی آن را ساده تر می نماید
کابل فیبر نوری برای Outdoor، نوار استیل کرکره ای برای حفاظت در مقابل مطلوب جوندگان.لوزتیوب مرکزی تا 12 کر فیبر نوری ساختار خشک بدون ژله