انواع پیگتیل Pigtail
نام محصول
قیمت
0 تومان
گارانتی
وضعیت
موجود می باشد
ST Single Mode Pigtail
icon
ST Single Mode Pigtail
ST Multi Mode Pigtail
icon
ST Multi Mode Pigtail
SC Single Mode Pigtail
icon
SC Single Mode Pigtail
SC Multimode Pigtail
icon
SC Multimode Pigtail
LC Singlemode Pigtail
icon
LC Singlemode Pigtail
LC Multimode Pigtail
icon
LC Multimode Pigtail
FC-APC Singlemode Pigtail
icon
FC-APC Singlemode Pigtail
FC Singlemode Pigtail
icon
FC Singlemode Pigtail
FC Multimode Pigtail
icon
FC Multimode Pigtail

 

  پیکتیل فیبر نوری سینگل مود اس تی  ST

 

 

 

پیکتیل فیبر نوری مالتی مود اس تی  ST

 

 

پیکتیل فیبر نوری سینگل مود اس سی  SC

 

 

 

پیکتیل فیبر نوری مالتی مود اس سی  SC

 

 

پیکتیل فیبر نوری سینگل مود ال سی  LC

 

 

 

پیکتیل فیبر نوری مالتی مود ال سی  LC

 

 

 

پیکتیل فیبر نوری سینگل مود اف سی ای پی سی  FC -APC

 

 

  پیکتیل فیبر نوری سینگل مود اف سی  FC

 

 

  پیکتیل فیبر نوری مالتی مود اف سی  FC