رک های دیواری HPA
نام محصول
قیمت
گارانتی
وضعیت

فروش رک و خرید رک

 •  
 •  استاندارد 19 اینچ
 •  قابلیت نصب 1 عدد فن
 •  درب جلو فریم دار طلقی
 •  قابلیت نصب پاور2 پورتی یا 3 پورتی
 •  به همراه پیچ رولپلاک برای نصب رک دیواری روی دیوار
فروش رک و خرید رک
 • ستاندارد 19 اینچ
 •  دارای 1 عدد فن
 •  پنل های جانبی باز شو
 •  درب جلو فریم دار طلقی
 •  پاور 2 پورتی به همراه 1 عدد کلید فن
 •  قابلیت نصب قفل سوئیچی بر روی پنل های جانبی
 •  به همراه پیچ رولپلاک برای نصب رک دیواری روی دیوار
 •  به همراه یک بسته 8 تایی پیچ، مهره واشر مخصوص نصب تجهیزات
فروش رک و خرید رک
 •  استاندارد 19 اینچ
 •  دارای 1 عدد فن
 •  پنل های جانبی باز شو
 •  درب جلو فریم دار طلقی
 •  پاور 2 پورتی به همراه 1 عدد کلید فن
 •  قابلیت نصب قفل سوئیچی بر روی پنل های جانبی
 •  به همراه پیچ رولپلاک برای نصب رک دیواری روی دیوار
 •  به همراه یک بسته 8 تایی پیچ، مهره واشر مخصوص نصب تجهیزات
فروش رک و خرید رک
 • استاندارد 19 اینچ
 •  دارای 1 عدد فن
 •  پنل های جانبی باز شو
 •  درب جلو فریم دار طلقی
 •  پاور 2 پورتی به همراه 1 عدد کلید فن
 •  قابلیت نصب قفل سوئیچی بر روی پنل های جانبی
 •  به همراه پیچ رولپلاک برای نصب رک دیواری روی دیوار
 •  به همراه یک بسته 8 تایی پیچ، مهره واشر مخصوص نصب تجهیزات