رک های سفارشی پایا سیستم
نام محصول
قیمت
گارانتی
وضعیت

 

انواع رک های سفارشی پایا سیستم payasysatm

 

 

 

 

 

 

 

تصویر محصول نام و توضیحات
رک نگرو 

Negro Rack

رک کنسولی 19 اینچ 

رک کنسولی 19 اینچ