سوئیچ Dlink
نام محصول
قیمت
گارانتی
وضعیت

 

 

سوییچ های هوشمند

 

 

 

 
DES-1210-52DES-1210-52سوییچ هوشمند با 48 پورت10/100Base-T و 2 پورت گیگابیت و 2 پورت ترکیبی1000BaseT/SFP
DGS-1210-28DGS-1210-28سوییچ هوشمند با 24 پورت 10/100/1000Base-T و 4 پورتSFP

ناموجود
DGS-1210-24DGS-1210-24سوییچ هوشمند با 20 پورت10/100/1000Base-T و 4 پورت ترکیبی1000Base-T/SFP

DGS-1210-20DGS-1210-20سوییچ هوشمند با 16 پورت 10/100/1000Base-Tو 4 پورتSFP

ناموجود
DGS-1210-16DGS-1210-16سوییچ هوشمند با 12 پورت10/100/1000Base-T و 4 پورت ترکیبی1000Base-T/SFP

DES-1210-28DES-1210-28سوییچ هوشمند با 24 پورت10/100Base-T و 2 پورت 10/100/1000Base-T و 2 پورت ترکیبی 1000Base-T/SFP

ناموجود
DGS-1210-48DGS-1210-48سوییچ هوشمند با 40 پورت10/100/1000Base-T و 4 پورت ترکیبی1000Base-T/SFP

DGS-1210-52DGS-1210-52سوییچ هوشمند با 48 پورت 10/100/1000Base-T و 4 پورتSFP