انواع سوئیچ CISCO
نام محصول
قیمت
گارانتی
وضعیت
WS-C3550-24-EMI
WS-C3550-24-EMI كالا: سوئیچ سیسکو
توليد كننده:
 
   
WS-CE500-24PC
WS-CE500-24PC كالا: سوئیچ سیسکو
توليد كننده:
 
   
WS-C2950T-48
WS-C2950T-48 كالا: سوئیچ سیسکو
توليد كننده:
 
   
WS-C2950-24
WS-C2950-24 كالا: سوئیچ سیسکو
توليد كننده:
 
   
WS-C3550-48
WS-C3550-48 كالا: سوئیچ سیسکو
توليد كننده: