ویدئویی از یک دیتا سنتر پیشرفته

19

مهر

1395

ویدئویی از یک دیتا سنتر پیشرفته

در این ویدئو بخشی از یک دیتا سنتر واقع در فنلاند به نام Herman IT که یکی از دیتا سنتر های قوی میباشد، به تصویر کشیده شده است.

پخش ویدئو