کابل فيبر نوري لويتون 24 کر سينگل مود SMLAZ242

کابل فيبر نوري لويتون 24 کر سينگل مود SMLAZ242


نمایندگی تجهیزات فیبر نوری لویتون Leviton

قیمت تجهیزات فیبرنوری لویتون Leviton

کابل فيبر نوري لويتون با پارت نامبر SMLAZ-242 مشخص کننده کابل فيبرنوري 24Core سينگل مود Outdoor مي باشد . اين کابل فيبر نوري 24 کر همان طور که در شکل مي بينيد داراي غلاف فلزي (Armor) است که آن را مناسب براي استفاده در کاربردهاي خارج ساختمان مي کند . در بازار اين نو ع کابلهاي فيبر نوري بعنوان کابل فيبر نوري خاکي يا همان کابل فيبر نوري Outdoor شناخته مي شود.

کابل فيبر نوري لويتون 12 کر سينگل مود SMLAZ122

 

مشخصات:

  • 24Core
  •  9/125 (OS1/OS2) Single mode
  •  Outdoor Central Loose Tube Armored Fiber Cable

 

مشخصات محصول