فیوژن فیبر نوری و بررسی انواع خطاها در فیوژن فیبر نوری

فیوژن فیبر نوری و بررسی انواع خطاها در فیوژن فیبر نوری 

فیوژن فیبر نوری چیست؟

آنچه در این مقاله میخوانید :
1.روش های فیوژن فیبر نوری         
2.انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن
3.انواع فیبر نوری                   
4.افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟
5.ویژگی های جوش فیبر نوری     
6.فناوری فیوژن Core Alignment
7.فناوری LID                           
8.انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها
9.مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری       
10.انتخاب نرم افزار
11.فیوژن فیبر نوری قابل قبول             
12.فیوژن فیبر نوری معیوب
13.بررسی معایب فیوژن               
14.تولید کن��دگان دستگاه فیوژن فیبر نوری


مقدمه:
تولید کنندگان کابل های فیبر نوری، این کابل ها را در اندازه های مشخص و محدودی تولید می کنند به همین علت در زمان نیاز به طول بیشتر، مجبور به اتصال چند کابل فیبر نوری به هم تا رسیدن به طول مورد نظر می باشند که این اتصال بیشتر در ورودی ساختمان، محفظه های کابل کشی، کوپلر و هر نقطه واسطه بین فرستنده و گیرنده صورت میگیرد.
همچنین در زمان قطع شدن قسمتی از کابل به دلایل مختلف نظیر حفاری نیاز به اتصال محل قطع شدگی کابل می باشد.

1.روش های فیوژن فیبر نوری
اتصال فیبر نوری به دو روش اجرا می شودفیوژن فیبر نوری و روش مکانیکی

فیوژن فیبر نوری عمل اتصال یا در اصطلاح جوش دادن دو کابل فیبر نوری به یکدیگر می باشد که توسط دستگاه فیوژن فیبر نوری انجام می شود.

 

فیوژن فیبر نوری چیست؟ تجهیزات لازم برای فیوژن زدن -بهترین دستگاه فیوژن ؟ اموزش فیوژن زدن فیبر نوری ؟ قیمت دستگاه فیوژن ؟ خدمات فیوژن فیبر نوری -روش های فیوژن فیبر نوری-انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن -انواع فیبر نوری-افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟ویژگی های جوش فیبر نوری-فناوری فیوژن Core Alignment -فناوری LID -انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها -مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری-انتخاب نرم افزار -فیوژن فیبر نوری قابل قبول-فیوژن فیبر نوری معیوب -بررسی معایب فیوژن-تولید کنندگان دستگاه فیوژن فیبر نوری

اتصال فیوژن از جرقه الکتریکی برای جوش دو کابل فیبر نوری به هم استفاده می کند. این فرایند از جوش فیبر نوری شامل حرارت موضعی دو کابل فیبر نوری برای ذوب کردن و اتصال انتهای آنها به هم می باشد.
فرایند اتصال با اماده سازی انتهای هر دو فیبر برای اتصال شروع می شود که در ابتدا حذف پوشش های محافظ از انتهای هر دو فیبر ضروری است.

سپس فیبر به منظور ایجاد سطحی صاف و عمود بر آن در انتها با استفاده از روش score-and-break شکسته می شود که فرایند cleaving می باشد و بعد از آن کیفیت انتهای هر فیبر با استفاده از یک میکروسکوپ بررسی می شود.
در جوش فیبر نوری، اتلاف در اتصال رابطه مستقیم با زوایا و کیفیت انتهای فیبر در هر دو طرف آن دارد.یک دستگاه فیوژن معمولی شامل دو ثابت جهت قرار گیری فیبر ها در آن و دو الکترود می باشد. میکروسکوپ به قرار گیری انتهای فیبر آماده شده در دستگاه فیوژن کمک می کند.

فیبر ها در دستگاه قرار گرفته و هم تراز می شوند و سپس با هم ذوب و متصل می شوند. در ابتدا در جوش فیوژن از سیم کروم به عنوان عنصر حرارتی برای ذوب کردن و اتصال فیبر ها به هم استفاده می شده.

تکنیک های جدید جوش فیبر نوری لیزر دی اکسید کربن، جرقه الکتریکی و شعله حاصل از گاز را جایگزین سیم کروم برای حرارت دادن انتهای فیبرها جهت ذوب شدن و اتصال آنها کرده است. جوش فیبر نوری با روش جرقه الکتریکی می تواند یک فیبر یا رشته های فیبر نوری 12 یا 24 تایی را در یک زمان متصل کند.

سایز کوچک نقطه اتصال فیوژن و توسعه دستگاه های فیوژن خودکار، اتصال از روش جرقه الکتریکی را تبدیل به یکی از محبوب ترین تکنیک های اتصال در کاربردهای تجاری کرده است.
اتصال فیبر نوری بسیار پیچیده می باشد و لزوما تنظیمات به گونه ای اعمال می شود که تلفاتی کمتر از 0.02dB حاصل شود.در صورت نیاز به کاهش یک سیگنال پر قدرت، می توان از اتصال فیبر نوری به عنوان تضعیف کننده ی نوری استفاده نمود که در این صورت می توان اتصالی با حداکثر 10 dB تلفات به وجود آورد.

به این ترتیب می توان از آن به عنوان تضعیف داخلی استفاده نمود. تلفات معمول اتصال فیوژن حدود 1.02 dB می باشد.
از آنجائیکه این کار به دقت بالایی احتیاج دارد و بسیار خطا پذیر است و هر گونه خطایی در زمان فیوژن زدن باعث خرابی و تضعیف آن می شود باید توسط یک اپراتور متبحر و کار آزموده انجام شود

2.دستگاه فیوژن فیبر نوری
قابل حمل به این دلیل که می توان آنها را به هر نقطه ای حمل کرد کارایی بیشتر خود را نشان داده اند و جایگزین دسنگاه فیوژن ثابت گشته اند. دستگاه های فیوژن نیاز به یک اپراتور مجرب، آموزش دیده و دقیق دارند زیرا هر گونه خطایی در زمان فیوژن باعث تضعیف و خرابی فیوژن می گردد.

کابل های فیبر نوری که دارای تعداد کر های مشخصی می باشند به صورت End to End متصل می گردند.

فیوژن فیبر نوری چیست؟ تجهیزات لازم برای فیوژن زدن -بهترین دستگاه فیوژن ؟ اموزش فیوژن زدن فیبر نوری ؟ قیمت دستگاه فیوژن ؟ خدمات فیوژن فیبر نوری -روش های فیوژن فیبر نوری-انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن -انواع فیبر نوری-افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟ویژگی های جوش فیبر نوری-فناوری فیوژن Core Alignment -فناوری LID -انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها -مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری-انتخاب نرم افزار -فیوژن فیبر نوری قابل قبول-فیوژن فیبر نوری معیوب -بررسی معایب فیوژن-تولید کنند��������ن دستگاه فیوژن فیبر نوریحاصل این اتصال برقرای ارتباط فیبر نوری با سرعت بسیار بالا و با توانایی انتقال دامنه گسترده ای از اطلاعات می با شد. دستگاه فیوژن فیبر نوری با تکنولوژی قوص الکتریکی سرعت عمل بالاتری نسبت به دیگر دستگاه های فیوژن قابل حمل دارند. تعداد محدودی از دستگاه های فیوژن را می توان در بازار یافت که هنوز با تکنولوژی میکروسکوپی Manual کار می کنند.

در این نوع دستگاه فیوژن فیبر نوری تقریبا 90% عمل جوش را اپراتور انجام می دهد. هم اکنون اکثر دستگاه های فیوژن از تکنولوژی لنز های میکروسکوپی استفاده می کنند که با داشتن نمایشگر TFT LCD بهترین کیفیت جوش را در هنگام ارتعاش قوص الکتریکی به نمایش می گذارند.

در این دستگاه ها عمده عمل جوش توسط دستگاه فیوژن صورت می گیرد و تنها 60% فیوژن به دقت اپراتور بستگی دارد گرچه تنظیمات دستگاه نیز به عهده اپراتور می باشد. دستگاه فیوژن فیبر نوری در صنعت ارتباطات و مخابرات کارایی گسترده ای دارند. شبکه های فیبر نوری بسیار سرعت بالایی دارند و دقت انتقال اطلاعات نیز در آنها گسترده می باشد همچنین پایین بودن میزان افت اطلاعات و دیتا در این نوع ارتباطات بسیار اندک و ناچیز است.

در حال حاضر تمامی کشور های پیشرفته دارای صنعت مخابراتی _ رادیویی و رسانه ای فیبر نوری می باشند و تنها کشورهای در حال توسعه به علت عدم شناخت از تکنولوژی فیبر نوری و یا عدم توانایی در پرداخت هزینه های تکتولوژی فیبر نوری از این نوع شبکه استفاده نمی کنند.

تقریبا تمامی خطوط اینترنت پر سرعت دنیا فیبر نوری می باشند. بسیاری از BTS های مخابراتی نیز در جمع شبکه های فیبر نوری در اقصا نقاط دنیا قرار دارند. بنابر این دستگاه های فیوژن مهمترین عمل را در ارتباط بین کابل های فیبر نوری انجام می دهد.

دستگاه فیوژن از منبع گرمایی جهت ذوب شدن تارها یا دو تار نوری در محل جوش بهره می گیرند در گذشته و اولین دستگاه فیوژن از گاز برای این کار استفاده شد. هم اکنون انتقال این گرما از طریق پرتو افشانی لیزر و یا قوص الکتریکی در محل جوش صورت می پذیرد. کابل های فیبر نوری جزء کابل های تولیدی تکنولوژی بالا در جهان به شمار می آیند و معمولا از چندین لایه تشکیل می شوند.

در واقع دستگاه فیوژن باید با عمل Splicing یا فیوژن ارتباط بین دو تار را برقرار نماید. تارهای نوری باید در هنگام عمل جوش کاملا تمیز وبه صورت صحیح برش خورده باشند. هر گونه خمیدگی بیش از انداره استاندارد در کابل های نوری یا محل جوش فیبر نوری باعث قطعی موقت و یا دائم در کابل می شود.

فیوژن فیبر نوری چیست؟ تجهیزات لازم برای فیوژن زدن -بهترین دستگاه فیوژن ؟ اموزش فیوژن زدن فیبر نوری ؟ قیمت دستگاه فیوژن ؟ خدمات فیوژن فیبر نوری -روش های فیوژن فیبر نوری-انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن -انواع فیبر نوری-افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟ویژگی های جوش فیبر نوری-فناوری فیوژن Core Alignment -فناوری LID -انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها -مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری-انتخاب نرم افزار -فیوژن فیبر نوری قابل قبول-فیوژن فیبر نوری معیوب -بررسی معایب فیوژن-تولید کنندگان دستگاه فیوژن فیبر نوری

3.انواع فیبر نوری         
امروزه تمامی فیبر های نوری سینگل مد با عمل فیوژن به یکدیگر متصل گردیده اند، فیبر های نوری مالتی مد با توجه به برخورداری از هسته ی بزرگتر و انباشت لایه های بیشتری از آلیاژ های شیشه برای ایجاد ضریب شکست مناسب بیشتر کمی سخت تر فیوژن میگردند، گرچه کیفیت تولید کنندگان نیز این امر را تحت الشعاع قرار می دهد،
فیوژن فیبر نوری امروزه به شکل فیوژن تار به تار به صورت تکی و یا فیوژن تعدادی از تارها در مقابل نوار های تار ریبون به یکدیگر قابل انجام می باشد که بوسیله دستگاه های فیوژن ریبون و یا دستگاه های فیوژن صورت می پذیرد .

دستگاه های فیوژن فیبر نوری امروزه ابزار های کاملا اتوماتیک می باشند که بسته به نوع فناوری به کار رفته در آنها به فناوری برنامه ریزی شده در کارخانه تولید کننده و یا با توجه به نوع برنامه انتخابی و شرایط پروژه تنظیم و برنامه مناسب فیوژن را انجام میدهند،
4.افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟
افت فیوژن فیبر نوری به طور مستقیم با تنظیمات دستگاه و اپراتور بستگی دارد همچنین استفاده از ابزار های صحیح در انجام فیوژن مانند استیریپر Stripper و کاتر یا کلیور Cleaver به طور دقیق در مورد کابل های نوری دقت فیوژن را بالا می برد کلیور ها نیز که از ابزار های مورد نیاز برای آماده سازی تارها برای فیوژن میباشند ومی بایستی دارای تیغه و ابزار برش قوی باشند تا فیبر ها رابا بالاترین دقت برش دهندو عمل فیوژن را دقت بیشتر و سرعت بالاتری بخشند.

بکارگیری دستگاه فیوژن و نحوه استفاده از کلیور نیازمند برخورداری از تمرین و گذراندن دوره های آموزشی می باشد، چرا که عمل فیوژن حساسیت بسیار بالایی دارد و رعایت استاندارد ها و آشنایی با آنها مانند استاندارد TIA-598-C که نح��ه قرار گیری ، شروع فیوژن با رنگ اول و پایان آن با رنگ دوازدهم را شامل میشود اهمیت داشته و کارفرمایان و پیمانکاران می بایستی مدرک فنی گروه نصب را مشاهده نمایند و صحت آن را بررسی نموده تا استاندارد ها رعایت گردد.

فیوژن فیبر نوری چیست؟ تجهیزات لازم برای فیوژن زدن -بهترین دستگاه فیوژن ؟ اموزش فیوژن زدن فیبر نوری ؟ قیمت دستگاه فیوژن ؟ خدمات فیوژن فیبر نوری -روش های فیوژن فیبر نوری-انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن -انواع فیبر نوری-افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟ویژگی های جوش فیبر نوری-فناوری فیوژن Core Alignment -فناوری LID -انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها -مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری-انتخاب نرم افزار -فیوژن فیبر نوری قابل قبول-فیوژن فیبر نوری معیوب -بررسی معایب فیوژن-تولید کنندگان دستگاه فیوژن فیبر نوری

پاکیزه بودن تارها در محل جوش از دیگر عوامل موثر در جوش فیبر نوری است دستگاه فیوژن در گذشته از تکنولوژی میکروسکوپی امکان دیدن تارها جهت فیوژن را برای اپراتور فراهم می کردند ولی هم اکنون اکثر دستگاه های فیوژن دارای لنز های با قدرت بزرگنمایی مناسب می باشند.
Crimp حرارتی در واقع به عنوان تکیه گاه تارهای نوری به هم جوش داده در محل جوش قرارمی گیرد وبعد از دیدن حرارت مناسب از محل جوش یا فیوژن محافظت فیزیکی می نماید.

امروزه دستگاه های فیوژن معمولا از تکنولوژی قوص الکتریکی و یا لیزر استفاده می کنند. جوش های لیزری در دستگاه ها باعث سرعت بخشیدن به عمل فیوژن می شود گرچه دستگاه فیوژن نیاز به Programing برنامه ریزی های مختلف قبل از انجام فیوژن کابل های مختلف فیبر نوری دارند. دستگاه فیوژن فیبر نوری،Fusion Splicer بهترین روش اتصال فیبر نوری از نظر کیفیت و هزینه فیوژن می باشد.

که با روش Core Alignment با ماشین های کاملا اتومات این کار انجام می شود. معمولا تضعیف نقطه فیوژن باید کمتر از 0.05 دسیبل برای کابل سینگل مود و 0.02 دسیبل برای کابل مولتی مود باشد.
5.ویژگی های جوش فیبر نوری
 

 • ویژگی های جوش فیبر نوری در قیاس با سایر روش های اتصال:
 • کمترین میزان افت سیگنال ( به دلیل عدم وجود هیچ شکافی در نقطه اتصال)
 • کمترین میزان برگشت پذیری سیگنال ( به دلیل عدم وجود هیچ شکافی در نقطه اتصال)
 • ثابت بودن اتصال: در روش Termination میتوان با جابجایی پچ کورد چیدمان اتصالات را تغییر داد اما در روش فیوژن Core To Core این امکان وجود ندارد.
 • نیاز به مفصل فیبر نوری
 • مناسب جهت شبکه های انتقال تصویر و شبکه هایی که درآن از کابل سینگل مود استفاده میشود. به این علت که در این شبکه‌ها پایین بودن میزان افت سیگنال و برگشت پذیری از اهمیت بالایی برخوردار است.

تراز فیبر به صورت خودکار

تارهای نوری در نهایت بر روی نگهداره های قابل حرکتی در دستگاه فیوژن برای جوش قرار می گیرند، در زمان پردازش خودکار، دستگاه فیوژن تارها را بر اساس دو روش با دقتی میکرونی روبه روی یکدیگر قرار می دهد:
نکته :
دستگاه های V-groove یا شیار V فاقد فناوری حرکتی دقیقی در زاویه محور Z می باشد ، عموما تمامی دستگاه های ارزان قیمت فناوری V-groove را دارا می باشند، که برنامه ای خودکار را دارا می باشند که براساس برنامه ریزی تولید کننده است و افت قرار گیری بیشتری را ایجاد مینماید و در برخی موارد افت برگشتی نیزکانکتور ایجاد می نمایند.

 

فیوژن فیبر نوری چیست؟ تجهیزات لازم برای فیوژن زدن -بهترین دستگاه فیوژن ؟ اموزش فیوژن زدن فیبر نوری ؟ قیمت دستگاه فیوژن ؟ خدمات فیوژن فیبر نوری -روش های فیوژن فیبر نوری-انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن -انواع فیبر نوری-افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟ویژگی های جوش فیبر نوری-فناوری فیوژن Core Alignment -فناوری LID -انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها -مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری-انتخاب نرم افزار -فیوژن فیبر نوری قابل قبول-فیوژن فیبر نوری معیوب -بررسی معایب فیوژن-تولید کنندگان دستگاه فیوژن فیبر نوری

6.فناوری فیوژن Core Alignment

فناوری Core Alignment یا profile alignment به اختصار PAS

فناوری فیوژن Core Alignment که امروزه در دستگاه های فیوژن پیشرفته دیده میشود و دقت بی نظیری را در انجام فیوژن فیبر نوری ارائه مینماید، دو تار نوری در هر سه محور x,y,z بر اساس اندازه گیری های حسگر ها تنظیم و به یکدیگر متصلمی گردند. پس از پایان جوش دستگاه به طور تقریبی میزان افت قرارگیری insertion loss را نشان میدهد .

فیوژن فیبر نوری چیست؟ تجهیزات لازم برای فیوژن زدن -بهترین دستگاه فیوژن ؟ اموزش فیوژن زدن فیبر نوری ؟ قیمت دستگاه فیوژن ؟ خدمات فیوژن فیبر نوری -روش های فیوژن فیبر نوری-انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن -انواع فیبر نوری-افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟ویژگی های جوش فیبر ن����ری-فناوری فیوژن Core Alignment -فناوری LID -انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها -مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری-انتخاب نرم اف��ا�� -فیوژن فیبر نوری قابل قبول-فیوژن فیبر نوری معیوب -بررسی معایب فیوژن-تولید کنندگان دستگاه فیوژن فیبر نوری

7.فناوری LID

فناوریLocal Injection and Detection تزریق موضعی و آشکارسازی به اختصار LID

فناوری LID یا تزریق موضعی و آشکارسازی Local Injection and Detection نور می باشد. نور به همراه خمش داخل فیبر توسط یک منبع نوری ال ای دی ویا لیزر انتشار می یابد و در طرف دیگر دیود نوری یا حسگر نوری بر اساس میزان خمش و حرکت صحیح نور در زاویه خمش و سنجش حرکتی نور عمل جوش را پس از تنطیم بر اساس این فناوری صورت می پذیرد
دستگاه همزمان اندازه گیری های حرکتی نور و قرارگیری در تراز بندی مناسب تارها را به شکلی مناسب انجام میدهد، این فرایند پس از فیوژن نیز برای اندازه گیری افت قرارگیری صورت می پذیرد. امروزه این فناوری که اختراع شرکت کورنینگ می باشد
با توقف خط تولیددستگاه فیوژن این شرکت ، به علت هزینه بالای تعمیرات و کالیبراسیون حساس و زمان طولانی در انجام فیوژن از فناوری روز حذف گردید .

هر دو فناوری پیشرفته ذکر شده به خوبی فرایند جوش را انجام می دهند.دستگاه های فیوژن امروزی به طور معمول دارای دستگاه هیتر برای ذوب کردن شرینک حرارتی یا کریمپ حرارتی می باشند بسته به سایز شرینک ، نوع برنامه در دستگاه تغییر یافته و زمان مورد نیاز برای حفاظت از نقطه جوش و ذوب کریمپ حرارتی متفاوت است.

برای نصب و سربندی کابل های فیبر نوری علاوه بر دستگاه فیوژن برای انجام جوش فیبر نوری و کلیور برای برش صاف تار تجهیزات دیگری نیز قبل از کاربری دستگاه های فوق مورد نیاز است یکی از این ابزار های مهم استریپر های فیبر نوری می باشد، که برای برداشتن روکش های لایه های بزرگتر از روی تارهای نوری بکار می روند، بسته به نوع کابل فیبر نوری ابزار های مورد استفاده برای آماده سازی کابل برای فیوژن متفاوت است

ابزارهای متفاوتی از تولید کنندگان به نام در بازارهای جهانی قابل دسترس می باشند، پیشنهاد ما کیف ابزار پیشرفته و حرفه ای کورنینگ می باشد. برداشتن روکش و آرمورد کابل های فیبر نوری ، برش تیوب ها و دسترسی به تارها نیازمند دانش فنی است و رعایت استاندارد های ISO/IEC 11801 و DIN/EN 50173 ضروری است.

استریپ ژکت به معنی بر داشتن روکش کابل می باشد، معمولا 2 الی 3 متر از روکش کابل برای آماده سازی فیوژن تارهای نوری برداشته می شود، در بیشتر کابل های استاندارد زائده میانی را برای قدرت بخشیدن به نگه داشتن کابل داخل مفصل و یا باکس و یا پچ پنل فیبر نوری و یا OCDF فیکس مینمایند تا در برابر تکان های احتمالی کابل خارج نگردد

پس از انجام استریپ روکش نوبت به برداشتن و برش تیوب ها برای نمایان شدن تارهای فیبر نوری می گردد، این پروسه در کابل های تایت بافر که عموما به شکل indoor مورد استفاده قرار میگیرند متفاوت است.

بسته به نوع فناوری کابل، تارهای فیبر نوری در ژل و یا بدون ژل قرار دارند، نحوه تمیز نمودن تارهای فیبر نوری متفاوت است، محلول شستشوی و پاک نمودن ژل برای مهیا سازی تارها پیش از فیوژن به کار میرود، میزان برداشتن تیوب معمولا 1 متر می باشد.
راهنمای انتخاب دستگاه فیوژن- برای راهنمایی وخرید با ما تماس بگیرید .

فیبر نوری در حال حاضر به طور گسترده ای در شبکه های سراسر جهان استفاده می شود. هنگامی که آن را برای کار واقعی به کار می بریم، اتصال تارهای فیبر نوری یک کار ضروری است. دستگاه فیوژن یک ابزار موثر برای جوش فیبر نوری است. اما انتخاب نوع مناسب دستگاه فیوژن هنوز هم یک چالش بزرگ به حساب می آید.

با استفاده از جوش فیوژن، اتصال دائمی برقرار می شود به طوری که سیگنال های نور می توانند از یک فیبر به دیگری، با تلفات بسیار کمی در لینک انتقال یابند. منبع حرارت یک متصل کننده فیوژن می تواند یک لیزر، شعله گاز، یک رشته تنگستن یا یک قوس الکتریکی باشد. در حال حاضر محبوب ترین و پرکاربردترین نوع منبع حرارتی، قوس الکتریکی می باشد.

امروزه با توجه به سیستم تراز کردن متفاوت تارها به هنگام اتصال فیوژن دو نوع دستگاه فیوژن وجود دارد. یکی از آن ها با تراز کردن غلاف (Cladding) و دیگری با تراز کردن کردن هسته (Core) عملیات فیوژن را انجام می دهد. اگر شما تفاوت بین این دو نوع دستگاه فیوژن را بدانید، پیدا کردن یک دستگاه فیوژن، مشکل نخواهد بود.

 8.انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها


دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز کردن برحسب هسته

در حال حاضر تراز کردن بر حسب هسته پرکاربردترین فناوری برای جوش فیوژن است. دستگاه فیوژن با استفاده از ترکیب تصویر و سیستم تشخیص نور می تواند هسته تارهای فیبر نوری را به منظور اندازه گیری و نمایش موقعیت هسته مشاهده کند.
تارهای نوری در شیار
V شکل قرار می گیرد و در سه بعد X افقی، Y عمودی و Z خارج/داخل تراز می شود.

این نوع دستگاه فیوژن برای انواع تارهای فیبر نوری، مانند سینگل مود یا مالتی مود سازگار بوده و برای جوش تارهای بد و قدیمی با تارهای جدید و خوب، مناسب می باشد.این دستگاه، تا حدی گران بوده اما ترازبندی آن دارای دقت بالایی است.

فیوژن فیبر نوری چیست؟ تجهیزات لازم برای فیوژن زدن -بهترین دستگاه فیوژن ؟ اموزش فیوژن زدن فیبر نوری ؟ قیمت دستگاه فیوژن ؟ خدمات فیوژن فیبر نوری -روش های فیوژن فیبر نوری-انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن -انواع فیبر نوری-افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟ویژگی های جوش فیبر نوری-فناوری فیوژن Core Alignment -فناوری LID -انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها -مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری-انتخاب نرم افزار -فیوژن فیبر نوری قابل قبول-فیوژن فیبر نوری معیوب -بررسی معایب فیوژن-تولید کنندگان دستگاه فیوژن فیبر نوری

دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز کردن برحسب غلاف (Cladding)

تراز کردن برحسب غلاف نیز تراز پسیو یا شیار نوع V و ثابت نامیده می شود. این نوع از دستگاه فیوژن متکی به شیوه تراز نمودن فیبر بر شیار V شکل است که سطح بیرونی یا غلاف فیبر را در نظر می گیرد. هسته فیبر ازداخل و از سمت خارج قابل تنظیم است. این نوع از دستگاه فیوژن فقط برای فیبر مالتی مود و فیبر سینگل مود با کیفیت بالا مناسب است.

دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز کردن برحسب غلاف (
Cladding) هزینه پایین تر و هم ترازی سریعتر دارد اما تقاضا برای کیفیت بالاتر فیبر روز به روز بیشتر می شود و این نوع فیوژن تلفات بیشتری دارا می باشد.

 

فیوژن فیبر نوری چیست؟ تجهیزات لازم برای فیوژن زدن -بهترین دستگاه فیوژن ؟ اموزش فیوژن زدن فیبر نوری ؟ قیمت دستگاه فیوژن ؟ خدمات فیوژن فیبر نوری -روش های فیوژن فیبر نوری-انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن -انواع فیبر نوری-افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟ویژگی های جوش فیبر نوری-فناوری فیوژن Core Alignment -فناوری LID -انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها -مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری-انتخاب نرم افزار -فیوژن فیبر نوری قابل قبول-فیوژن فیبر نوری معیوب -بررسی معایب فیوژن-تولید کنندگان دستگاه فیوژن فیبر نوری

 

9.مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری
 

 • مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری
 • عملیات استریپ : به برداشتن محافظ پلیمری کابل فیبر نوری و رسیدن به رشته فیبر نوری اصطلاحا عملیات استریپ میگویند. انجام این کار به علت حساس بودن رشته های نوری نیاز به دقت عمل ، تجربه و مهارت کافی دارد زیرا باید اندازه مورد نیاز جهت انجام عملیات فیوژن فیبر نوری و همچنین نکات فنی دیگر رعایت گردد.
 • پاک سازی فیبر نوری : بعد از استریپ کردن بایستی فیبرهای نوری را به وسیله الکل و دستمال های مخصوص به دقت پاک کرد تا هرگونه الایندگی از روی انها برداشته شود. این امر برای بالابردن دقت در انجام فیوژن و پایین امدن افت دیتا در نقطه جوش بسیار حائز اهمیت است.
 •  
 • Cleaving : به عملیات برش فیبر نوری گفته میشود این کار توسط کاترهای مخصوص برای امده کردن سطح مقطع فیبر جهت ع��لیات فیوژن انجام میشود. این مرحله نیز همانند مرحله بالا بسیار اهمیت دارد و کوچکترین اشتباه در این دو مرحله گاها باعث تکرار چندین باره عملیات فیوژن خواهد شد. اگر برش به سطح مقطع درستی نیانجامد میزان افت سیگنال بالا خواهد رفت.
 •  
 • فیوژن اسپلایسینگ : این مرحله،‌ اصلی ترین و مهمترین قسمت میباشد. که شامل قراردادن رشته ها در دستگاه، انجام تنظیمات لازمه، عملیات فیوژن و قراردادن نقطه جوش در کریمپ حرارتی مخصوص میباشد.

    10.انتخاب نرم افزار

انتخاب برنامه مناسب برای انجام فرایند فیوژن در دستگاه فیوژن انتخاب می گردد، بسته به نوع فیبر ( سینگل مد ویا مالتی مد) قطر هسته و نوع فیبر برنامه مناسب باید انتخاب گردد.

در ابتدا قرار گیری تارها، دستگاه تارها را به هم نزدیک می نماید ، در گذشته این فرایند به صورت دستی و با چرخاندن اهرم های مکانیکی توسط اپراتور صورت میگرفت ، امروزه این فرایند کاملا خودکار می باشد ، سپس تارها در مرکز در سه محور تنظیم می گردند، دستگاه های نسل قبل دارای میکروسکوپی برای نگاه کردن و تنظیم تارها بود هر سه محور در دستگاه های فیوژن گذشته با کلید های فشاری تنظیم میگردید، امروزه در دستگاه های فیوژن نسل جدید این فرایند کاملا خودکار است

چنانچه یکی از تارها دارای کلیو نامناسب باشد مطابق شکل اگر برش صورت گرفته در سمت راست دیده شود دستگاه اعلام به اخطار مینماید، درگذشته این فرایند باید مورد توجه اپراتور قرار می گرفت، چنانچه مانند تصویر برش غیر عادی مشاهده نمودید ابتدا با پاک کننده های الکترودی دستگاه اقدام به تمیز کردن پیش از فیوژن نمایید چنانچه برش به حالت قبل باقی ماند بر اساس استاندارد می بایستی اقدام به کلیو مجدد در مورد نوع تار نوری سمت راست در عکس نمایید.

11.فیوژن فیبر نوری قابل قبول 

در عکس های زیر فیوژن های قابل قبول را مشاهده کنید، برخی از معایب که درانتقال نوری تاثیری نمی گذارد را نیز مشاهده می نمایید.
خط سفید،خط نازک و تار، انحراف، اختلاف در قطرو کثیفی روی تارها از این دسته می باشند.

فیوژن فیبر نوری چیست؟ تجهیزات لازم برای فیوژن زدن -بهترین دستگاه فیوژن ؟ اموزش فیوژن زدن فیبر نوری ؟ قیمت دستگاه فیوژن ؟ خدمات فیوژن فیبر نوری -روش های فیوژن فیبر نوری-انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن -انواع فیبر نوری-افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟ویژگی های جوش فیبر نوری-فناوری فیوژن Core Alignment -فناوری LID -انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها -مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری-انتخاب نرم افزار -فیوژن فیبر نوری قابل قبول-فیوژن فیبر نوری معیوب -بررسی معایب فیوژن-تولید کنندگان دستگاه فیوژن فیبر نوری


12.فیوژن فیبر نوری معیوب

برخی از معایب غیر قابل قبول می باشند و نیازمند فیوژن مجدد می باشند،مانند مشاهده لکه ها و یا خطوط سیاه ، حباب یا تکه برآمدگی

فیوژن فیبر نوری چیست؟ تجهیزات لازم برای فیوژن زدن -بهترین دستگاه فیوژن ؟ اموزش فیوژن زدن فیبر نوری ؟ قیمت دستگاه فیوژن ؟ خدمات فیوژن فیبر نوری -روش های فیوژن فیبر نوری-انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن -انواع فیبر نوری-افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟ویژگی های جوش فیبر نوری-فناوری فیوژن Core Alignment -فناوری LID -انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها -مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری-انتخاب نرم افزار -فیوژن فیبر نوری قابل قبول-فیوژن فیبر نوری معیوب -بررسی معایب فیوژن-تولید کنندگان دستگاه فیوژن فیبر نوری13.بررسی معایب فیوژن و فرایند آن توسط دستگاه Not Fused Through

 

فیوژن فیبر نوری چیست؟ تجهیزات لازم برای فیوژن زدن -بهترین دستگاه فیوژن ؟ اموزش فیوژن زدن فیبر نوری ؟ قیمت دستگاه فیوژن ؟ خدمات فیوژن فیبر نوری -روش های فیوژن فیبر نوری-انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن -انواع فیبر نوری-افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟ویژگی های جوش فیبر نوری-فناوری فیوژن Core Alignment -فناوری LID -انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها -مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری-انتخاب نرم افزار -فیوژن فیبر نوری قابل قبول-فیوژن فیبر نوری معیوب -بررسی معایب فیوژن-تولید کنندگان دستگاه فیوژن فیبر نوری

جریان بیش از حد پایین هنگام فیوژن / زمان بیش از حد کوتاه فیوژن


Matchheads

فیوژن فیبر نوری چیست؟ تجهیزات لازم برای فیوژن زدن -بهترین دستگاه فیوژن ؟ اموزش فیوژن زدن فیبر نوری ؟ قیمت دستگاه فیوژن ؟ خدمات فیوژن فیبر نوری -روش های فیوژن فیبر نوری-انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن -انواع فیبر نوری-افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟ویژگی های جوش فیبر نوری-فناوری فیوژن Core Alignment -فناوری LID -انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها -مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری-انتخاب نرم افزار -فیوژن فیبر نوری قابل قبول-فیوژن فیبر نوری معیوب -بررسی معایب فیوژن-تولید کنندگان دستگاه فیوژن فیبر نوری

الکترود آلوده / جریان بیش از حد بالا هنگام فیوژن / زمان بیش از حد طولانی فیوژن / خروجی خودکار بیش از حد کوچک / شکاف بیش از حد بزرگ
Constriction

فیوژن فیبر نوری چیست؟ تجهیزات لازم برای فیوژن زدن -بهترین دستگاه فیوژن ؟ اموزش فیوژن زدن فیبر نوری ؟ قیمت دستگاه فیوژن ؟ خدمات فیوژن فیبر نوری -روش های فیوژن فیبر نوری-انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن -انواع فیبر نوری-افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟ویژگی های جوش فیبر نوری-فناوری فیوژن Core Alignment -فناوری LID -انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها -مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری-انتخاب نرم افزار -فیوژن فیبر نوری قابل قبول-فیوژن فیبر نوری معیوب -بررسی معایب فیوژن-تولید کنندگان دستگاه فیوژن فیبر نوری

جریان بیش از حد بالا / میزان تغذیه بیش از حد کند / شکاف بیش از حد گسترده /الکترود آلوده


Enlargement

فیوژن فیبر نوری چیست؟ تجهیزات لازم برای فیوژن زدن -بهترین دستگاه فیوژن ؟ اموزش فیوژن زدن فیبر نوری ؟ قیمت دستگاه فیوژن ؟ خدمات فیوژن فیبر نوری -روش های فیوژن فیبر نوری-انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن -انواع فیبر نوری-افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟ویژگی های جوش فیبر نوری-فناوری فیوژن Core Alignment -فناوری LID -انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها -مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری-انتخاب نرم افزار -فیوژن فیبر نوری قابل قبول-فیوژن فیبر نوری معیوب -بررسی معایب فیوژن-تولید کنندگان دستگاه فیوژن فیبر نوری

خروجی خودکار بیش سریع/ جریان ورودی نا درست


Bubble or Inclusion

 

فیوژن فیبر نوری چیست؟ تجهیزات لازم برای فیوژن زدن -بهترین دستگاه فیوژن ؟ اموزش فیوژن زدن فیبر نوری ؟ قیمت دستگاه فیوژن ؟ خدمات فیوژن فیبر نوری -روش های فیوژن فیبر نوری-انتخاب دستگاه مناسب برای فیوژن -انواع فیبر نوری-افت فیوژن فیبر نوری به چه عواملی بستگی دارد؟ویژگی های جوش فیبر نوری-فناوری فیوژن Core Alignment -فناوری LID -انواع دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز بندی ها -مراحل عملیات فیوژن فیبر نوری-انتخاب نرم افزار -فیوژن فیبر نوری قابل قبول-فیوژن فیبر نوری معیوب -بررسی معایب فیوژن-تولید کنندگان دستگاه فیوژن فیبر نوری

الکترود آلوده / کلیو یا برش نامناسب /جریان ورودی بالا

پیشنهادات مفید برای اسپلایسینگ فیبر نوری اگرچه اسپلایسینگ دو نوع فیبر نوری متفاوت است اما ما در اینجا به روشهای فیوژن معمول و رایج اشاره می کنیم. برخی از پیشنهادها برای اسپلایسینگ فیبر نوری عبارتند از :


1. دستگاه فیوژن را قبل از اسپلایسینگ پاک و تمیز کنید. زمان اسپلایسینگ فیبرهای نوری، هر گونه آلودگی نامرئی باعث مشکلات بسیار زیادی شود.


2. به منظور افزایش سرعت هم ترازی برای دستگاه فیوژن، استفاده از ابزار دیگر، مانند Cleaver فیبر نوری مهم است. Cleaving خوب در اسپلایسینگ اتلاف توان فیوژن فیبر نوری را کاهش می دهد.


3. اطمینان حاصل کنید پارامترهای فیوژن با متد و شیوه خاص قابل تنظیم است. تغییرات پارامترها نیز مشکلاتی را برای تنظیم دلخواه کاربر ایجاد می کند.

14.تولید کننده های معروف دستگاه فیوژن:

· کرنینگ Corning

· -فایتلFitel

· - سومیتومو Sumitomo

· - فوجیکورا Fujikura

نتیجه:
انتخاب یک دستگاه فیوژن مناسب برای فرآیند اسپلایسینگ سودمند و مفید می باشد. شما می توانید با در نظر گرفتن نیازها و هزینه مقرون به صرفه، دستگاه فیوژن مناسب را پیدا کنید. دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز کردن برحسب هسته از دستگاه فیوژن مبتنی بر تراز کردن برحسب غلاف (Cladding) گران تر و دقیق تر است.

جهت اجرا فیوژن فیبر نوری و یا خرید دستگاه فیوژن با ما تماس بگیرید