CampusLAN Area Network چيست؟

CampusLAN Area Network چيست؟ 

 

Campus Area Network

 

 یک شبکه رایانه‌ای است که از اتصال چند شبکه محلی (LAN) که همه آنها محدود به یک ناحیه جغرافیایی هستند ساخته می‌شود، مانند محوطه یک دانشگاه، یک مجموعه صنعتی یا یک پایگاه نظامی. می‌توان آن را به عنوان یکی از انواع شبکه‌های کلان‌شهری (MAN) به حساب آورد که عموماً محدود به ناحیه‌ای کوچک‌تر از اندازه معمول یک شبکه کلان‌شهری است.

در حالتی که در فضای یک دانشگاه شبکه‌ای از نوع شبکه دانشگاهی داشته باشیم، شبکه مورد نظر محتملا ساختمان‌های دانشکده‌های مختلف شامل بخش‌های آکادمیک، کتابخانه دانشگاه و ساختمان محل اقامت دانشجویان را به یکدیگر متصل می‌کند. شبکه دانشگاهی بزرگ‌تر از یک شبکه محلی ولی کوچکتر از یک شبکه گسترده (WAN) است.

 

 

Campus LAN قسمتی از زيرساخت شبکه است كه در آن رك­ های اصلی موجود در يك ايستگاه کاری (مانند يک مجموعه) را به يکديگر مرتبط می سازد.Campus در واقع ستون اصلی شبکه می­ باشد که بار اصلی شبکه را منتقل  می­ کند.

شرکت ويرا شبکه کاسپين در تمام زمينه­ هاي Campus LAN، از شروع تا اتمام کار فعاليت می­ کند.

-  مشاوره فنی

-  طراحی تکنيکال

-  تهيه نقشه­ های AS-IS و As-Built

-  حفاری و بسترسازی

-  کيبلينگ و راه­ اندازی

 

شبکهٔ پردیسی یا شبکهٔ دانشگاهی ، شبکه ای رایانه‌ای است که از اتصال چند شبکه محلی (LAN) که همه آنها محدود به یک ناحیه جغرافیایی هستند ساخته می‌شود،
  مانند محوطه یک دانشگاه، یک مجموعه صنعتی یا یک پایگاه نظامی. می‌توان آن را به عنوان یکی از انواع شبکه‌های کلان‌شهری (MAN) به حساب آورد که عموماً محدود به ناحیه‌ای کوچک‌تر از اندازه معمول یک شبکه کلان‌شهری است.

در حالتی که در فضای یک دانشگاه شبکه‌ای از نوع شبکه دانشگاهی داشته باشیم، شبکه مورد نظر محتملا س��ختمان‌های  دانشکده‌های مختلف شامل بخش‌های آکادمیک، کتابخانه دانشگاه و ساختمان محل اقامت دانشجویان را به یکدیگر متصل می‌کند.

 شبکه دانشگاهی بزرگ‌تر از یک شبکه محلی ولی کوچکتر از یک شبکه گسترده  (WAN) است.