پیگتیل فیبر نوری

پیگتیل فیبر نوری 

پیگتیل های فیبر نوری در واقع کابل های فیبر نوری هستند که یک سر آن ها کانکتور خورده است و می توانند از طریق این سر مستقیما به دستگاه ها و تجهیزات دیگر متصل شوند و سر دیگر آن که کانکتور نخورده است معمولا فیوژن می شود.

در سر این پیگتیل ها می تواند کانکتورهایی از انواع مختلف استفاده شده باشد. (مثلا   FC ،LC...) و همچنین این پیگتیل ها در طول های مختلف بسته به نیاز کاربران تهیه می گردند.

پیگتیل ها به 2 صورت سینگل و مالتی تولید میشوند  که  براساس فیبر استفاده شده در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد.

جهت دیدن انواع پیگتیل های فیبر نوری کلیک کنید