کیستون cat 6

کیستون cat 6


نمایندگی تجهیزات شبکه Schneider

کیستون کت 6 که در روی فیس باریک یا فیس پهن قرار می گیرد و بر روی قاب های تکی دو تایی سه تایی یا چهار تایی قرار میگیرد.

مشخصات محصول