کیستون تلفن

کیستون تلفن


نمایندگی تجهیزات شبکه
کیستون تلفنی که سیم های تلفن به ان وصل میشوند و بعد از قرار گرفتن در روی فیس و قاب به عنوان پریز تلفن استفاده می گردد.

 

مشخصات محصول