کلمپ آمپرمتر فلوک مدل 375 600A

کلمپ آمپرمتر فلوک مدل 375 600A


نمایندگی تجهیزات شبکه فلوک

مشخصات محصول