کانال کف خواب اشنایدر

کانال کف خواب اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
قیمت تجهیزات شبکه اشنایدر

کانال های کف خواب در سه سایز 5 سانت 7 سانت و 9 سانت به دو صورت چسب دار و بدون چسب موجود می باشد و برای مکان هایی که سیم کشی رو کار انجام می شود و ممکن است این سیم ها از وسط سالن بگذرند استفاده می شوند و در روی زمین قرار گرفته کابل ها از درون انها می گذرند.

 

مشخصات محصول