کانال کف خواب

کانال کف خواب


نمایندگی تجهیزات شبکه وکانال کف خواب
 

کانال های کف خواب در سه سایز 5 سانت 7 سانت و 9 سانت به دو صورت چسب دار و بدون چسب موجود می باشد و برای مکان هایی که سیم کشی رو کار انجام می شود و ممکن است این سیم ها از وسط سالن بگذرند استفاده می شوند و در روی زمین قرار گرفته کابل ها از درون انها می گذرند

مشخصات محصول