کابل 24 کر OM3 لويتون Leviton5LDRZ_241

کابل 24 کر OM3 لويتون Leviton5LDRZ_241


کابل 24 کر OM3 لويتون Leviton5LDRZ-241

کابل فيبر نوري OM3 لويتون با پارت نامبر 5LDRZ-241 يک کابل 24Core مي باشد . اين کابل بصورت تايت بافر (Tight Buffer) است بدين معنا که پوشش خارجي آن که يک پوشش LSZH مي باشد بهمراه يک محافظ در ارتباط مستقيم با 24 رشته فيبر نوري مي باشد که اين طراحي جهت انعطاف پذيري و بکارگيري ساده آن در داخل ساختمان است . از خصوصيات بارز اين کابل به پهناي باند بالاي آن ميتوان اشاره کرد که برابر با10Gbps تا فاصله 300 متر و 40Gbps تا فاصله 100 متر مي باشد . البته بيشتر اين کابل براي جاهايي است که سرعت 10gbps مورد نياز مي باشد . بطور خلاصه کابل 24Core OM3 لويتون را ميتوان بدين صورت معرفي کرد :

24Core, 50/125 ?m (OM3) Multimode, Tight Buffer, Indoor Distribution LSZH Fiber Cable

APPLICATION

• As backbone in LANs

• for premises wiring

• indoor and outdoor in ducts

STANDARDS COMPLIANCE

EN 187000, IEC 60794-2, IEC 60794-2-20

ISO 11801 2nd edition, EN 50 173-1

ITU G.652.A/B/C/D for SM (low water peak)

ITU G.657.A/B for SM (enhanced bend insensitive)

مشخصات محصول