کابل فیبر نوری شهید قندی 12Core SM OBUC

کابل فیبر نوری شهید قندی 12Core SM OBUC


نمایندگی  کابل فیبر نوری شهید قندی
قیمت کابل فیبر نوری شهید قندی
 

Fiber Optic Cable SGCC 12 Core Single Mode OBUC

فیبر نوری رشته ای از تار های بسیار نازك شیشه ای بوده كه قطر هر یك از تار ها نظیر قطر یك تار موی انسان است. تار های فوق در كلاف هایی سازمان دهی و كابل های نوری را بوجود می آورند. از فیبر نوری به منظور ارسال سیگنال های نوری در مسافت های طولانی استفاده می شود.

مشخصات فنی:

  • تعداد کور : 12
  • نوع کابل فیبر نوری شهید قندی : Single Mode
  • ویژگی کابل : OBUC

مشخصات محصول