کابل فیبر نوری شهید قندی 12Core MM Armored

کابل فیبر نوری شهید قندی 12Core MM Armored


نمایندگی  کابل فیبر نوری شهید قندی
قیمت کابل فیبر نوری شهید قندی

 

Fiber Optic Cable SGCC 12 Core Multi Mode Armored

فیبر نوری رشته ای از تار های بسیار نازك شیشه ای بوده كه قطر هر یك از تار ها نظیر قطر یك تار موی انسان است. تار های فوق در كلاف هایی سازمان دهی و كابل های نوری را بوجود می آورند. از فیبر نوری به منظور ارسال سیگنال های نوری در مسافت های طولانی استفاده می شود.

مشخصات فنی:

  • تعداد کور : 12
  • ویژگی کابل فیبر نوری شهید قندی : Armored
  • نوع کابل : Multi Mode

 

مشخصات محصول