کابل فیبر نوری تله گارتنر 12Core MM LSZH

کابل فیبر نوری تله گارتنر 12Core MM LSZH


 

Telegaertner  اتجهیزات فیبر نوری تله گارتنر

قیمت تجهیزات فیبر نوری تله گارتنر Telegaertner


کابل فیبر نوری کابلی است که از یک یا چند فیبر نوری تشکیل شده است. فیبر نوری بستری برای انتقال اطلاعات است که بجای انتقال الکترون ها، از پالس نور بعنوان حامل اطلاعات استفاده می کند.

مشخصات فنی :

  • برند: Telegartner
  • نوع کالا: کابل فیبرنوری 12Core, Multi Mode
  • ویژگی ها: LSZH

مشخصات محصول