کابل فيبر نوري 24 کر مالتي مود لويتون50LAZ_242

کابل فيبر نوري 24 کر مالتي مود لويتون50LAZ_242


کابل فيبر نوري 24 کر مالتي مود لويتون50LAZ-242

کابل فيبر نوري 24Core مالتي مود لويتون با پارت نامبر 50LAZ-242 همانطور که در شکل مشاهده ميشود داراي يک غلاف فلزي يا آرمور دار مي باشد که آنرا جهت بکارگيري در خارج ساختمان و دفن کردن در زير خاک مناسب ميگرداند . کابل 24 کر مالتي مود لويتون (Leviton) بيشتر در بخش ستون فقرات شبکه (Backbones) براي ارتباطات با سرعت بسيار بالا مورد استفاد قرار ميگيرد . بطور خلاصه خصوصيات کابل مالتي مود فوق را ميتوان بصورت ذيل نشان داد :

24Core, 50/125 (OM2) Mulitmode, Outdoor Central Loose Tube Armored Fiber Cable

APPLICATION

  • LAN backbones
  • Outdoor direct burial
  • Tunnels
  • Conduits

STANDARDS COMPLIANCE

EN 50173-1:2002, IEC 60794-1, ISO 11801 2nd edition

ITU G.652.A/B/C/D for SM (low water peak)

ITU G.657.A/B for SM (enhanced bend insensitive)

COUNTRY OF ORIGIN

Denmark

مشخصات محصول