کابل شبکه لویتون Cat6 UTP LSZH Leviton UTC6Z_MSB

کابل شبکه لویتون Cat6 UTP LSZH Leviton UTC6Z_MSB


کابل شبکه Cat6 UTP LSZH Leviton UTC6Z-MSBلويتون

Leviton | UTC6Z-MSB | cat6 LSZH HD/23 305M GREY

کابل شبکه Cat6 UTP Leviton شامل 4 زوج تمام مس بهم تابيده بدون شيلد مي باشد .از جمله خصوصيات اين کابل LSZH بودن آن مي باشد که به در اصطلاح عام به آن کابل ضد حريق گفته مي شود. کابل شبکه Cat6 UTP لويتون در سه رنگ خاکستري و آبي و سفيد در بسته بندي 305 متري ارائه ميگردد. لازم بذکر است تمامي تجهيزات مسي لويتون داراي استاندارد هايي بين المللي و فلوک پاس مي باشد.

مشخصات محصول