کابل‌کشی شبکه ساخت‌یافته Structured Cabling

کابل‌کشی شبکه ساخت‌یافته Structured Cablingمقالات مرتبط:
مفهوم کابل کشی ساخت یافته
خدمات پسیو شبکه


کابل‌کشی شبکه ساخت‌یافته به انگلیسی :Structured Cabling
به زیرساخت های کابل‌کشی جهت ایجاد ارتباط میان اجزاء شبکه در محیط یک ساختمان یا یک فضای خاص گفته میشود. در واقع می توان کابل‌کشی ساخت‌یافته را مجموعه ای از اصول و روشهای استاندارد دانست که این مجموعه، خود به زیر مجموعه هایی تقسیم می گردد. منظور از زیر مجموعه، بلوک های قابل کنترلی است که تجهیزات شبکه در هر بلوک، مستقل از تجهیزات موجود در سایر بلوک ها مدیریت و نگهداری می شوند.

 

اجزاء سیستم کابل‌کشی ساخت‌ یافته

به طور کلی، اجزاء کابل‌کشی ساخت‌یافته به پنج قسمت اصلی [۱][۲] تقسیم می شود که هر کدام از این قسمت ها، دارای ویژگی ها و استانداردهای مشخص شده ای می باشند. این قسمت ها عبارت اند از:
نقطه ی علامت گذاری (Demarcation point):
منظور از نقطه علامت گذاری، محلی در نزدیکی ساختمان (یا داخل آن) است که کابل‌کشی شرکت مخابرات به پایان رسیده و کابل‌کشی های ارتباطی داخل ساختمان مورد نظر آغاز می گردد. در واقع در این محل تجهیزاتی نصب می گردد که امکان ارتباط میان شبکه ی ایجاد شده در داخل ساختمان و شرکت مخابرات را فراهم می سازد. این ارتباط می تواند از طریق خطوط تلفن، خطوط اجاره ای یا … باشد.
اتاق تجهیزات یا ارتباطات (Equipment or Telecommunication Room):
منظور از اتاق های تجهیزات یا ارتباطات، به اتاق هایی گفته می شود که محل قرار گیری تجهیزات اصلی شبکه و همچنین تجهیزات مخابراتی می باشد. کلیه اتصالات اصلی درشبکه، در این اتاق ها انجام می گیرد. اغلب به این اتاق ها، اتاق MC یا Main Cross Room نیز گفته می شود.

کابل‌کشی عمودی (Vertical Cabling):
در هر طبقه از ساختمان به اتاقی نیاز است که تجهیزات اصلی مانند سوییچ شبکه و … در آن قرار گیرد و کل کابل های کشیده شده در ساختمان با آن ختم شوند. این اتاق ها که با نام اتاق ER یا Equipment Room نیز شناخته می شوند، پس از اتاق MC مهمترین محل در ساختمان (یا شبکه) می باشند. حال جهت ایجاد ارتباط میان این اطاق ها و اتصال آنها به اتاق MC کابل‌کشی هایی باید انجام پذیرد. با توجه به اینکه این اتاق ا در طبقات مختلفی از ساختمان قرار دارند، کابل ها باید به صورت عمودی در بین طبقات کشیده شوند. این نوع کابل‌کشی، بهکابل‌کشی عمودی معروف است و مهمترین قسمت کابل‌کشی در شبکه می باشد.
کابل‌کشی افقی (Horizontal Cabling):
منظور از کابل‌کشی افقی، انجام کابل‌کشی میان تجهیزات داخل اتاق تجهیزات و پریزهای شبکه موجود در اتاق های کاری کاربران می باشد. این کابل‌کشی ، از طریق داکت ها ، ترانک و مسیرهایی که بر روی دیوارها و یا در سطح زمین نصب شده اند و همچنین در بعضی موارد از طریق مسیرهایی که از داخل کف کاذب و یا سقف کاذب عبور میکنند انجام می پذیرد.
محیط کاری (Work Area):
محیط کاری، به محوطه یا اتاقی گفته می شود که تجهیزات کاربران پایانی در آن قرار می گیرد. منظور از کاربران پایانی، همان کاربران شبکه می باشند که از طریق وسایل و ماشین های مختلف (مانند کامپیوترهای رومیزی، لپ تاپ، پرینتر، تلفن و …) با شبکه ارتباط برقرار می نمایند. این اتاق (محیط) محل انجام اتصال میان ماشین های کاربران و پریز های شبکه می باشد.


در تصميم گيري و نقشه کشي براي سيستم هايي با کابلکشي ساخت يافته (Structured Cabling) به نکات زير دقت کنيد:

۱- شبکه ها هرگز کوچک تر و ساده تر نمی شوند.

۲- براي Voice و Data يک سيستم کابلکشي واحد طراحي کنيد.

۳- هميشه بيش از نياز فعلي Outlet يا پريز نصب کنيد. پريز های اضافه ها خيلي زود کاربرد خواهند داشت.

۴- از استاندارد هاي کابل کشي ساخت يافته استفاده کنيد نه استاندار دهاي خودتان (به طور مثال اگر يک استاندارد نـوع رسـانه انتقـال رادر فواصل دور، فيبر نوري تشخيص داد حتما همان استاندارد را رعايت کنيد.)

۵- از کابل ها و اجزاي با کيفيت استفاده کنيد چرا که کابل کشي پايه و اساس شبکه شماست اگر کابل کشي شما با شکست مواجـه شـودبقيه موضوعات هر چند به بهتريين شکل باشند، اما اهميتي ندارد.

۶- دقت کنيد که هميشه قيمت بالا دليل بر کيفيت بالا نيست. بر اساس اعتبار شرکت سازنده و کارايي کـه اثبـات شـده باشـد انتخـابکنيد و نه بر اساس قيمت.

۷- در مورد هزين ههاي نصب خساست به خرج ندهيد و هزينه کنيد. بهترين کابلها و بهترين اجرا نيز بايد صحيح و مناسب نصب شوند.

۸- براي تکنولوژي هاي سريع تر نسبت به آنچه اکنون عمومي است برنامـه ري ـزي کني ـد. اينکـ ه اترنـ ت1000BaseT الان لازم بـه نظـرنم يرسد دليل نم يشود که ۵ سال بعد نيز نياز نباشد.

۹- مستند سازي (تهيه Documentation) هر چند خلاصه چيزي است که لازم است در حين کابل کشي انجام شود اگر منتظر بمانيد و کار امروز را به فردا بيندازيد ممکن است مسائل و فشار هاي آينده باعث شود ب يخيال آن شويد.

در کل، در يک محيط با کابل کشي ساخت يافته برخي موارد، به وضوح مشاهده مي شوند؛ از جمله:

 • از پريز (کيستون) به جاي اتصال مستقيم استفاده شده است.
 • بيش از نياز فعلي پريز در نظر گرفته شده است.
 • از داکت براي مديريت کابل ها استفاده شده است.
 • جاهايي که کابل برق و شبکه در کنار هم قرار مي گيرند، از داکت هاي ويژه که دو مسير دارد استفاده شده است.
 • از Rack براي محافظت از سوئيچ استفاده شده است.
 • براي شماره گذاري کابل ها از شماره هاي ويژه کابل شبکه استفاده شده است.
 • قطعات با توجه به اعتبار توليد کننده انتخاب شده اند و نه با توجه به قيمت.
 • شبکه، داراي مستندات است و مستندسازي در حين پياده سازي شبکه انجام شده است.
 • شبکه براي نسل هاي آينده طراحي شده است.
 • سوکت ها داراي روکش هستند و به خوبي پانج شده اند طوري که روکش کابل دقيقا داخل سوکت قرار گرفته است.

90>L1+L2+L3
اهميت کابل کشي مطمئن (
Reliable Cabling):

طبق تحقيقات:

 • کاب لکشي نوعا کمتر از ۱۰% کل هزينه زيربناي شبکه است.
 • طول عمر سيستم کابلکشي بيش از ۶۱ سال است.
 • بيش از ۷۰% مشکلات مرتبط با شبکه به دليل تکنيک هاي کابل کشي ضعيف و مشکلات کابل هاي اجزاي شبکه است.

 

پياده سازي هر شبکه کامپيوتري به سه مرحله زير تقسيم م يشود:

۱- مرحله شناخت و امکان سنجي.

۲- مرحله طراحي .

۳- مرحله اجرا .

مرحله شناخت و امکان سنجي: در اين بخش در مورد هزين هها و امکانات محيط صحبت میشود اگر تشخيص داده شود که چه نوع شبکه اي مورد توافق است به مرحله طراحي خواهيم رفت.

مرحله طراحي: طراحي شبکه هاي کامپيوتري به دو بخش کلي Passive و Active تقسيم بندي میشود و هر يک شامل طراحي مفهومي، طراحي پايه و طراحي تفصيلي است.

طراحي مفهومي: مشخص نمودن تعريف و اهداف کلان پروژه با توجه به گزارش مرحله شناخت و امکانسنجي است .

طراحي پايه: ارائه راهح لهاي مناسب، تعيين محدوده کابل، برآورد اوليه و مقايسه راه ح لها و انتخاب بهترين راه حل .

طراحي تفصيلي: تهيه طرح اجرايي هر سازمان، ارائه برنامه زمانبندي نصب و اجرا و تهيه فهرست کليه تجهيزات مورد نياز .

مرحله اجرا: پس از تعيين اهداف و تهيه طرح اجرايي، در اين مرحله اقدامات لازم جهت پيادهسازي سيستم کابلکشي آغاز ميشود.

 

تعريف کابل کشي ساخت يافته يا Structured Cabling:

کاب لکشي ساخت يافته يعني پيروي از يک سري از استانداردها که اين استانداردها نحوه سيم کشي Data Centerها، ادارات و ساختمانها را براي ارتباطات Data و Voice با استفاده از کابل CAT5E و يا CAT6 و سوکتها( Modular Sockets) مشخص ميکنند علاوه بر اين استاندارد ها مشخص م يکنند که چگونه کابلها را با استفاده از توپولوژي Star کابلکشي کنيم به طوري که همه ي پريزها( Outletها) به يک Patch Panel مرکزي متصل شود.

 

عمده ترين دلايل نياز به يك سيستم كابل كشي ساخت يافته:

۱- كاب لكشي منشأ درصد زيادي از مشكلات هر شبكه است هر چند هزينههاي اين بخش سهم ناچيزي از هزينه هاي شبكه را به خود اختصاص مي دهد.

۲- تعويض يا ارتقاي كاب لكشي درون ساختمان به راحتي امكان پذير نيست و كابل كشي يك سرمايه گذاري طولاني مدت به حساب م يآيد كه بايد بتواند به چندين نسل از سخت افزار و نرم افزار سرويس دهد.

۳- كاب لكشي ساخت يافته قطعه بندي( Segmentation) شبكه را ساده مي كند و اين امر در كنترل ترافيك شبكه تأثير م يگذارد.

۴- در كابل كشي ساخت يافته جابجايي، اضافه كردن و تغييرات در شبكه به راحتي امكان پذير مي گردد و اين براي سازمان هايي با جابجايي زياد بسيار با اهميت است.

۵- در كابل كشي ساخت يافته نگهداري و رفع عيب ساده تر شده و مديريت آن مؤثر تر خواهد بود.

۶- كاب لكشي از لحاظ جغرافيايي در اطراف فضاي كار گسترش مي يابد.

۴

۷- در اين سيستم هر عيب منحصر به بخش خود بوده و از بقيه قسمت ها جدا بوده در نتيجه بدون وجود كابل كشي ساخت يافته ،عيب يابي مشكل و پرهزينه مي باشد.

۸- كاب لكشي ساختيافته از فراهم بودن نيازهاي فيزيكي لازم و ارتباطات اطمينان ميدهد (با توجه به پارامترهايي مثل حداكثر فاصله ،تداخل نويز، مسائل ايمني و... ).

۹- امكان مديريت سيستم كابل كشي و مستندسازي آن را فراهم ميآورد.مزایا

ثبات و پایداری
در یک سیستم کابل‌کشی ساخت‌یافته، به دلیل رعایت استانداردها و اجرای کابل‌کشی بر طبق اصول و روشهای تعیین شده از سوی سازمانهای استانداردسازی شبکه، نیازی به ایجاد تغییرات مداوم در ساختار کابل‌کشی نمی باشد و این امر موجب می شود تا این سیستم ثابت مانده و پایداری آن در طی زمان حفظ گردد
.
پشتیبانی از تجهیزات سازندگان مختلف
چون در این ساختار، استانداردها تعیین کننده ی اصول و روشهای کار می باشند، بنابراین هیچ گونه تضاد و یا ناساز گاری در ساختار این سیستم دیده نخواهد شد. این بدین معناست که شبکه می تواند از تجهیزات تولید شده توسط سازندگان مختلف (چه تجهیزات نرم افزاری و چه سخت افزاری) حمایت نموده و بدون نیاز به تمرکز بر روی یک سازنده خاص (یا یک مارک خاص) به کار خود ادامه دهد
.
سادگی در جابجایی، اضافه کردن و ایجاد تغییر
همانگونه که گفته شد، سیستم کابل‌کشی ساخت‌یافته ، از ساختاری کاملا منطبق بر استانداردها برخوردار می باشد. بنابراین در ابتدای طراحی و راه اندازی این سیستم هر گونه تغییر یا جابجایی در شبکه پیش بینی شده و امکان اضافه کردن یا ایجاد تغییرات در آن فراهم میگردد
.
سادگی در عیب یابی
چون این ساختار به صورتی کاملا منظم و اصولی پیاده سازی می گردد، عیب یابی و کشف خطا نیز در آن بسیار ساده خواهد بود و کافی است که با انجام بررسی های ساده به مشکل مورد نظر دست یافت
.
پشتیبانی از کاربردهای آینده
در کابل‌کشی ساخت‌یافته ، از کاربردهایی که در آینده ممکن است ایجاد شوند مانند کاربردهای چند رسانه¬ای، ویدئو کنفرانس-ها و … به راحتی و بدون نیاز به ارتقاء سیستم پشتیبانی می¬شود (زیرا در همان ابتدا این نیازها پیش بینی می شوند).
در کابل‌کشی ساخت‌یافته ، شبکه به بلوک¬هایی تقسیم می¬شود. در صورت بروز مشکل در شبکه ، هر بلوک به طور جداگانه تست می شود و خطایی که در شبکه رخ داده است کشف و برطرف می¬گردد. به عبارت دیگر، خطایی که در یک قسمت رخ می دهد فقط مربوط به همان قسمت می باشد و بر سایر قسمت ها تاثیری ندارد
.
کاهش هزینه ها
چون در این نوع کابل‌کشی کلیه مراحل طبق استاندارد انجام می شود، نسبت به سیستم هایی که فاقد استاندارد می باشند، نیازی به صرف هزینه های زیاد بابت بروز مشکل در شبکه یا ایجاد تغییرات در آن نیست و اصلی ترین هزینه زمانی پرداخت می شود که برای اولین بار سیستم طراحی و راه اندازی می گردد. پس از این مرحله، اکثر هزینه ها مربوط به نگهداری تجهیزات می باشد که این هزینه ها در قبال سیستم های فاقد استاندارد بسیار ناچیز می باشند
.

طراحی و راه اندازی کابل‌کشی ساخت‌یافته، به وسیله ی مجموعه ای از استانداردها که کابل‌کشی مراکز داده، اداره ها و ساختمان های آپارتمانی را به کمک انواع کابل ها مشخص می نمایند، اداره می گردد. این استانداردها جهت انتقال داده ها ، صدا و تصویر به کمک کابل هایی مانند (Cat-5e (Category 5e)، CAT-6 (Category 6 ، فیبر نوری (Fiber Optic) و کانکتورهای مربوط به آنها تعریف شده اند.
در واقع این استانداردها چگونگی ایجاد اتصال میان پریزهای شبکه و نقاط مرکزی شبکه را مشخص می نمایند. جهت انجام اتصال، کابل های موجود در اتاق های کاری ابتدا به پچ پنل (Patch Panel) های موجود در اتاق تجهیزات متصل شده (این پچ پنل ها معمولا دارای عرضی به اندازه 19 اینچ می باشند و مطابق با رک های 19 اینچ ساخته می شوند)و سپس به کمک کابل هایی کوتاه (با نام پچ کرد PatchCord) به سوییچ شبکه یا سوییچ های تلفن متصل می گردد.
جهت برقراری ارتباط میان پچ نل و سوییچ شبکه ، و همچنین بر قراری ارتباط میان کامپیوترهای کاربران و پریز شبکه ، نیازمند کابلی از نوع مستقیم یا straight-through هستیم.(کابلی که در دو طرف آن دو کانکتور متصل شده و تمام رشته های آن به صورت یکسان و بدون تغییر در ترتیب رنگ به این کانکتورها وصل شده است )
استانداردهای مرتبط با کابل کشی ساخت یافته
استانداردهای کابل کشی ساخت یافته ، به صورت بین المللی استفاده می شوند و به وسیله سازمانهایی مانند
ISO/IEC، CENELEC، ([۱])TIA ,([۲])BICSI منتشر می شوند.

استانداردهای کابل کشی ساخت یافته، به صورت بین‌المللی استفاده می‌شوند و به وسیله سازمان‌هایی مانند ISO/IEC، CENELEC، TIA ,BICSI منتشر می‌شوند.

 • TIA-526-7: این استاندارد، میزان اُفت سیگنال‌ها در فیبرهای نوری تک حالته را اندازه‌گیری و مشخص مینماید و با نام OFSTP-7 نیز شناخته می‌شود. این استاندارد برای اولین بار در February 2002 منتشر شد.
 • TIA-526-14-A: این استاندارد، میزان اُفت سیگنال‌ها در فیبرهای نوری چند حالته را اندازه‌گیری و مشخص مینماید و با نام OFSTP-14 نیز شناخته می‌شود. این استاندارد برای اولین بار در August 1998 منتشر شد.
 • ANSI/TIA/EIA-568-B.1: این استاندارد(یا متمم)، نیازمندی‌های کلیِ یک سیستم کابل کشی را در ساختمان‌های تجاری مشخص می نماید. منظور از B.1، قسمت اول از این استاندارد می‌باشد. این استاندارد برای اولین بار در May 2001 منتشر شد.
 • ANSI/TIA/EIA-568-B.1-1-2001: اولین ضمیمه(الحاقیه) به استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-B.1 می‌باشد که حد اقل شعاع خمش برای 4 جفت سیم موجود در کابل‌های UTPو ScTP را مشخص می نماید. این ضمیمه در July, 2001 منتشر شد.
 • TIA/EIA-568-B.1-2: این استاندارد، دومین ضمیمه به استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-B.1 می‌باشد و نیازمندیهای سیستم اتصال به زمین (ارت-Earth) را برای کابل‌های بهم تابیده در کابل کشی افقی مشخص می نماید. این ضمیمه در February 2003 منتشر گردید.
 • TIA/EIA-568-B.1-3: ضمیمه سوم به استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-B.1 می‌باشد. در این ضمیمه به فاصله قابل تحمل توسط فیبرهای نوری و همچنین میزان تضعیف در کانال فیبر نوری (برای انواع کابل‌های فیبر نوری ) پرداخته می‌شود. این ضمیمه در February 2003 منتشر شد.
 • TIA/EIA-568-B.1-4: ضمیمه جهارم به استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-B.1 بوده و در آن به مسائلی مانند مشخصات کابل کشیِ کابل‌های CAT-6 و کابل‌های فیبر نوری چند حالته با قطر 50/125 میکرون (μm)که از امواج لیزر استفاده می نمایند پرداخته می‌شود. این ضمیمه نیز در February 2003 منتشر گردید.
 • TIA/EIA-568-B.1-5: ضمیمه پنجم به استاندارد ANSI/TIA/EIA-568-B.1 بوده و به کابل کشی ارتباطاتی (مخابراتی)در محیطهای مخابراتی می‌پردازد. این ضمیمه در March 2004 منتشر گردید.
 • TIA/EIA-568-B.2: این استاندارد، نیازمندی‌های کلیِ یک سیستم کابل کشی را در ساختمان‌های تجاری مشخص می نماید و اجزای سیستم کابل کشی با استفاده از کابل‌های بهم تابیده (Twisted Pairs) را مشخص مینماید. منظور از B.2، قسمت دوم از این استاندارد می‌باشد. این استاندارد برای اولین بار در December 2001 منتشر شد.
 • TIA/EIA-568-B.2-1: اولین ضمیمه به استاندارد TIA/EIA-568-B.2 می‌باشد که به مشخصات عملکرد و انتقالِ کابل‌های بهم تابیدهٔ CAT6 در مقاومت 100 اُهم می‌پردازد. این ضمیمه در June 2002 منتشر شد.
 • TIA/EIA-568-B.2-2: دومین ضمیمه به استاندارد TIA/EIA-568-B.2 بوده و در واقع اصلاحیه‌ای بر بندهای منتشر شده تا December 2002 می‌باشد. این ضمیمه در December 2002 منتشر شد.