پیگتیل فیبر نوری نگزنس SC SM 1m N1234MCY

پیگتیل فیبر نوری نگزنس SC SM 1m N1234MCY


Fiber Optic Pigtail Nexans SC SM 1m N123.4MCY

پیگتیل فیبر نوری در واقع کابل فیبر نوری هستند که یک سر آن ها کانکتور خورده است و می توانند از طریق این سر مستقیما به دستگاه ها و تجهیزات دیگر متصل شوند و سر دیگر آن به کابل ورودی فیوژن متصل می شود.

مشخصات فنی :

 

  • Nexans Pigtail
  • Part Number: N123.4MCY
  • Connector Type: SC -SM
  • Length: 1m

 

مشخصات محصول