پیگتیل فیبر نوری نگزنس LC SM 1m N1234MLY

پیگتیل فیبر نوری نگزنس LC SM 1m N1234MLY


 

Fiber Optic Pigtail Nexans LC SM 1m N123.4MLY

پیگتیل فیبر نوری در واقع کابل فیبر نوری هستند که یک سر آن ها کانکتور خورده است و می توانند از طریق این سر مستقیما به دستگاه ها و تجهیزات دیگر متصل شوند و سر دیگر آن به کابل ورودی فیوژن متصل می شود. کانکتور این پیگتیل ها می تواند از انواع مختلف استفاده شده باشد SC FC و LC و همچنین این پیگتیل ها در طول های مختلف موجود می باشند.

مشخصات فنی :

  • Brand: Nexans
  • Part Number: N123.4MLY
  • Connector Type: LC-SM
  • Length: 1m

مشخصات محصول