پچ پنل 3 یونیت سری mtp mpoار اند ام

پچ پنل 3 یونیت سری mtp mpoار اند ام


نمایندگی تجهیزات شبکه ار اند ام R&M
شاسی پچ پنل با قابلیت نصب ماژول فیبر نوری MTP/MPOار اند ام

مشخصات محصول