پچ پنل های مبتنی بر سیستم مدیریت هوشمند ( IMS)

پچ پنل های مبتنی بر سیستم مدیریت هوشمند ( IMS)                             
 
 این راه حل هوشمند به مدیران شبکه فرصت می دهد تا اتصالات شبکه و میزان مصرف آن ها را به صورت زنده، مشاهده نمایند همراهی این راه حل با پچ پنل ها و پچ کوردهای استاندارد و توانایی مقاوم سازی هوشمندانه آن، تضمین می نماید که این سیستم مقیاس پذیر، یک مدل بازگشت سرمایه بهینه را ایجاد نموده است.
 
 
 
راه اندازی این ابزار شامل 2عنصر مهم می باشد:
 
1- نرم افزار منحصربه فرد مدیریت اتصال Unique connectivity management software:CMS
 
نرم افزارجدیدی که هم به تنهایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد و هم می تواند در ترکیب با یک سیستم پچینگ هوشمند بکار گرفته شود. این نرم افزار نه تنها می تواند مونیتورینگ و مدیریت اتصالات فیزیکی را انجام دهد بلکه می تواند با اکثر نرم افزارهای کاربردی مدیریت شبکه نیز، یکپارچه سازی گردد.
 
 
2- سخت افزار سیستم پچینگ هوشمند(Intelligent patching system(IPS
 
سخت افزار جدید شامل چیپ های RFID: Radio-frequency identification است که می تواند روی پچ کوردهای استاندارد و نوارهای آنتنی روی پنل ها نصب گردد.
 
این سیستم هوشمند جدید با هر دو وجه ذکرشده در بالا اجازه می دهد تا:
 
اتصالات شبکه و کارکرد آن ها به صو��ت زنده رصد گردد.
سطوح بالای انعطاف پذیری، کارایی و امنیت شبکه، تضمین گردد
همیشه هوشمندی، ماجولار ومقیاس پذیر بودن سیستم، یک مدل بازگشت سرمایه بهینه را ایجاد می نماید.