پچ پنل فیبر نوری تله گارتنر LC Quad 24Port

پچ پنل فیبر نوری تله گارتنر LC Quad 24Port


تجهیزات فیبر نوری تله گارتنر Telegaertner

قیمت تجهیزات فیبر نوری تله گارتنر Telegaertner
 

پچ پنل های فیبر نوری بیشتر به عنوان محل مدیریت کابل نیز شناسایی می گردند، پچ پنل فیبر نوری بر اساس نوع استفاده در نصب به دونوع پچ پنل های قابل نصب در رک ها ( رکمونت پچ پنل ) و دیگری پچ پنل قابل نصب بر روی دیوار یا پچ پنل دیواری یا باکس فیبر نوری دیواری شناخته می شوند. بر اساس نوع پروژه صنعتی ، اداری و.. پچ پنل ها دارای پروتکل های حفاظتی ( IP ) شرایط پیرامونی می باشند. پچ پنل های فیبر نوری جزیی از تجهیزات فیبر نوری می باشند.

مشخصات فنی :

  • نوع کالا: پچ پنل فیبر نوری 1HU
  • نوع کانکتور پچ پنل فیبر نوری تله گارتنر: LC Quad
  • تعداد پورت: 24 پورت

مشخصات محصول