پچ پنل شبکه patch panel schneider

پچ پنل شبکه patch panel schneider


نمایندگی تجهیزات شبکه schneider


کابل Cat6 پچ پنل هوشمند با قابلیت نمایش 5 رقم متفاوت توسط LED هاقابلیت ارسال پیغام بر روی نرم افزار در صورت هرگونه تغییر بر روی پچ پنل                                                                                                   
قابلیت نمایش جابجایی اضافه و یا عوض کردن هر نوع پچ کورد بر روی نرم افزار
قابلیت نصب ساده و هماهنگی با کنترلر های مخصوص برای ورود به شبکه و کنترلر از راه دور
قابلیت جداسازی پورت ها توسط کد بندی با 6 رنگ مختلف و قابل نمایش بر روی پچ پنل هوشمند
قابلیت تغییر نام و رنگ بندی پورت های پچ پنل توسط مدیر شبکه از هرکجا که به شبکه متصل شده است.

مشخصات محصول