پچ پنل شبکه هوشمند اشنایدر

پچ پنل شبکه هوشمند اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
قیمت تجهیزات شبکه اشنایدر

کابل Cat6 پچ پنل هوشمند با قابلیت نمایش 5 رقم متفاوت توسط LED هاقابلیت ارسال پیغام بر روی نرم افزار در صورت هرگونه تغییر بر روی پچ پنل
                                                                                       

قابلیت نمایش جابجایی اضافه و یا عوض کردن هر نوع پچ کورد بر روی نرم افزار
قابلیت نصب ساده و هماهنگی با کنترلر های مخصوص برای ورود به شبکه و کنترلر از راه دور
قابلیت جداسازی پورت ها توسط کد بندی با 6 رنگ مختلف و قابل نمایش بر روی پچ پنل هوشمند
قابلیت تغییر نام و رنگ بندی پورت های پچ پنل توسط مدیر شبکه از هرکجا که به شبکه متصل شده است.

مشخصات محصول