پچ پنل شبکه تله گارتنر Telegaertner

پچ پنل شبکه تله گارتنر Telegaertner


معرفی پچ پنل های تلگارتنر

ببیش از صدها پروژه شبکه در اشکال مختلف هم اکنون در حال اجرا و راه اندازی می باشد، از این بین تعداد محدودی از پروژها با تجهیزات با کیفیت و استاندارد بالا راه اندازی و تجهیز می گردند، گرچه سرمایه گذاری در بخش طراحی و پیاده سازی شبکه از دیدگاه برخی از مجموعه ها ، سازمان ها و ادرات نیاز به کاربرد تجهیزات با کیفیت بالا ندارد و در بیشتر موارد تجهیزات فاقد استاندارد و بی کیفیت نصب می گردد، اما لازمه داشتن ارتباط شبکه پایدار و ساختار یافته با در نظر گرفتن معیارهای بسیاری تکمیل می گردد و از مهمترین معیارهای آن انتخاب تجهیزات و برند مناسب و با کیفیت می باشد.

در جدول زیر به معرفی برخی از نمونه ها میپردازیم

 order number Short name Type Colour
J02023A0050 MPP24-HS K Cat.6A 24 x RJ45 shielded light grey RAL 7035
J02023S0050 MPP24-HS K Cat.6A 24 x RJ45 shielded black
J02023A0051 MPP24-H K Cat.6A 24 x RJ45 unshielded, without cover light grey RAL 7035
J02023S0051 MPP24-H K Cat.6A 24 x RJ45 unshielded, without cover black


order number Short name Type Colour
J02022A0050 MPP16-HS K Cat. 6A 16xRJ45 shielded light grey RAL 7035
 
order number Short name Type Colour
J02024A0007 19" Feedthrough panel, 1 HU incl. 48 AMJ Coupler K Cat.6 (4x12), cable strain relief and bonding kit light grey RAL 7035
J02024C0007 19" Feedthrough panel, 1 HU incl. 48 AMJ Coupler K Cat.6 (4x12), cable strain relief and bonding kit black
order number Short name Type Colour
J02022A0057 10" MPP12-HS K Cat.6A 12 x RJ45 shielded light grey RAL 7035
 
order number Short name Type Colour
J02023A0052 MPP24-HS K Class EA 500 24 x RJ45 shielded light grey RAL 703
 
order number Short name Type Colour
J02022A0059 16 Port Cross Connect Panel CCP32, 1 HU 19", 16 Ports: 32x RJ45, 10 Gigabit Ethernet black

 

مشخصات محصول