پچ پنل شبکه ار اند ام R&M

پچ پنل شبکه ار اند ام R&M


نمایندگی تجهیزات شبکه R&M
قیمت تجهیزات شبکه R&M


پچ پنل ارند ام r&M در انواع مختلف عرضه می شود :

پچ پنل 16 پورتunload

پچ پنل 24 پورتunload

پچ پنل 32 پورتunload

پچ پنل 48 پورتunload

پچ پنل60 پورتunload

 
 

مشخصات محصول