پریز برق سفید اشنایدر

پریز برق سفید اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
قیمت تجهیزات شبکه اشنایدر

پریز های برق سفید رنگ که معمولا برای برق شهر استفاده می گردد و بر روی قاب های ترانک نصب می شوند.

مشخصات محصول