پریز برق سفید اشنایدر

پریز برق سفید اشنایدر


نمایندگی تجهیزات شبکه اشنایدر
پریز های برق سفید رنگ که معمولا برای برق شهر استفاده می گردد و بر روی قاب های ترانک نصب می شوند

 

مشخصات محصول