پارامترهای مهم کابل شبکه

پارامترهای مهم کابل شبکهکابل شبکه چیست و چگونه کار میکند ؟
AWG
: American Wire Gauge

 • استاندارد اندازه  آمریکایی: استاندارد  American Wire Gauge مقیاسی برای تعیین ضخامت واقعی هادی داخل کابل است. هرچه AWG کمتر باشد ضخامت هادی کابل بیشتر ، مقاومت آن کمتر و هدایت کنندگی آن بهتر است که افزایش کارایی کل شبکه را تضمین می کند.

Conductor : جنس کابل

 • CCA (Copper Clad Aluminum : آلومینیوم با روکش مس
 • CCAM (Copper Clad Aluminum magnesium : آلومینیوم و منکنز با روکش مس
 •  : CCAG ( Copper Clad Aluminum Genertrix) آلومینیوم با روکش مسی با درصد بالا
 • B.C ( Bare Copper :  مس کامل
 • CCS ( Copper-clad steel : استیل با روکش مس

 

Diameter of Condutor : قطر سطح مقطع هر رشته

 • 0.55 mm
 • 0.56mm
 • 0.57mm
 • 0.58mm

 

Insulation  : پوشش پلی اتیلن هر رشته

HDPE  (High-density polyethylene : پلی اتیلن با چگالی بالا( سفید نارنجی – نارنجی ...)

 

Jacket : پوشش اصلی قابل رویت

 • LSZH (Low Smoke Zero Halogen : پایین ترین تولید دود هالوژن در زمان آتش سوزی
 • PVC

Sperator : جداکننده

 •  از کابل های cat6  به بعد ایجاد شده است .
 •  جداکننده فیزیکی به منظور کاهش پارازیت های الکترومغناطیسی استفاده شده است .

NVP (Nominal Velocity of Propagation) : سرعت اسمی انتشاربرثانیه

 • 69% استاندارد برای کابل های cat 6

 

Ripcord: طناب کمکی برای شکافتن ژاکت بیرونی کابل شبکه

Fluke Test Passed 90M : تست فلوک (90M  )

 • تست فلکوک باید هدروم بالای 9 را نشان بدهد .

 

PVC Toughtness : دما و زمان ماندگاری

 • (°C —70°C25-)  دما منفی 25  تا  70 درجه سانتیگراد

 ( Life : 15~20) عمر کابل 15 الی 20 سال