ویدئویی از یک دیتا سنتر پیشرفته

ویدئویی از یک دیتا سنتر پیشرفتهدر این ویدئو بخشی از یک دیتا سنتر واقع در فنلاند به نام Herman IT که یکی از دیتا سنتر های قوی میباشد، به تصویر کشیده شده است.

پخش ویدئو