هدایت کننده یا پنل مدیریت کابل تلگارتنر Telegärtner

هدایت کننده یا پنل مدیریت کابل تلگارتنر Telegärtner


نمایندگی تجهیزات شبکه تلگارتنر Telegartner


هدایت کننده پنل مدیریت تلگارتنر یا Cable Management تک یونیت ، 19 اینچ با پارت نامبر H02025A0343 جهت مدیریت آرایش کابل ها شبکه وفیبر نوری (پچ کورد)  طراحی و توسعه یافته که کاربرد آن محافظت بیشتر از کابل ها و پچ کورد ها و در عین ��ال برقرای نظم و شکل ساختار یافته تری در رک ها می گردند.

مشخصات محصول